Sốp Cộp phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã tạo được sự chuyển biến tích cực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; kinh tế - xã hội được phát triển; an ninh chính trị được giữ vững, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt...

Trung tâm huyện Sốp Cộp.

Huyện Sốp Cộp được thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 2/12/2003 của Chính phủ. Thời điểm đó, kinh tế - xã hội của huyện xuất phát điểm thấp, cở sở hạ tầng mới bắt đầu được đầu tư xây dựng; tình trạng sản xuất manh mún, phân tán, sản xuất nông nghiệp vẫn còn mang tính tự cung, tự cấp; đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, trình độ dân trí của một bộ phận dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có sự chênh lệch khá rõ rệt.

Bà Lò Thúy Hà, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Sốp Cộp, cho biết: Ngay sau khi thành lập, Ban Thường vụ huyện ủy đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt nghiêm túc, phổ biến nghị quyết rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa nghị quyết... Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm của huyện, qua 20 năm, sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện. Việc thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, tăng diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp, giảm diện tích cây trồng hằng năm trên đất dốc có hiệu quả kinh tế thấp; triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc sang trồng cây ăn quả.

Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông tin: Huyện đã chú trọng phát triển cây lương thực có hạt theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, tăng vụ, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Đến nay, toàn huyện có trên 2.170 ha cây ăn quả; đã cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn VietGAP cho 52 ha cây ăn quả; tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.325 ha. Chăn nuôi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; đã hình thành vùng chăn nuôi gia súc theo mô hình gia trại ở địa bàn các xã Mường Lạn, Nậm Lạnh, Mường Lèo. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 68.557 ha rừng hiện có, khôi phục và phát triển rừng, phát triển các vùng trồng cây có lợi thế, như: Mắc ca, sa nhân tím... Đến nay, trên địa bàn huyện có 24 doanh nghiệp, 35 HTX đang hoạt động.

Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về vùng nghèo, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai  hiệu quả. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư, xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH, giữ vững QPAN; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể; các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu cơ bản được đẩy lùi. Tình hình giải quyết các vấn đề di cư không theo kế hoạch, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong 20 năm qua, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện được giữ gìn và phát huy, công tác bảo tồn và phát huy được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được mở rộng và đi vào chiều sâu, với những tiêu chí cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực. Mức hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện; các thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 1 nhà văn hoá đa năng cấp huyện, 8/8 xã có nhà văn hoá cấp xã, 107 nhà văn hoá bản, 7/8 xã có điểm bưu điện văn hoá xã; có 62/106 bản đạt tiêu chuẩn bản văn hóa đạt 58,5%; 7,484/11.456 gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 52%.

Công tác bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đồng bào đân tộc thiểu số, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Sốp Cộp ngày càng có nhiều cơ hội được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, đồng bào nghèo được khám chữa bệnh theo chính sách bảo hiểm y tế được thực hiện đúng quy định. Đến nay, toàn huyện có 100% số xã có trạm y tế hoạt động, 8/8 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 7/8 xã có bác sĩ hoạt động, 106/106 bản có nhân viên y tế hoạt động...

Điểm trường mầm non bản Phá Thóng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, được đầu tư xây dựng kiên cố.

Mạng lưới cơ sở giáo dục được quan tâm đầu tư, lớp học cơ bản được kiên cố hóa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh, cả 8/8 xã đều có trường mầm non, tiểu học, THCS và trung tâm học tập cộng đồng; các bản xa trung tâm xã được bố trí các điểm trường đảm bảo huy động được tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường; trẻ em vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số được huy động học tập tại trường PTDT nội trú, PTDT bán trú, có nhiều chính sách hỗ trợ, huy động học sinh ra lớp đạt tỉ lệ cao. Tính đến năm học 2022, toàn huyện có 22 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và 1 nhóm mầm non tư thục. Huyện duy trì vững chắc kết quả phổ cập, xóa mù chữ cả 8/8 xã. Huyện được UBND tỉnh công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Thực hiện tốt công tác xóa mù chữ, 100% đơn vị cấp xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2; huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, đồng bào các dân tộc huyện Sốp Cộp đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức, đồng lòng, tương thân, tương ái, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất; hỗ trợ, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững biên cương của Tổ quốc, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Huyền Trang

Tin liên quan

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Thông cáo báo chí về việc phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”

  Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
 • 'Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn và đậm đà bản sắc dân tộc

  Du lịch -
  Đó là những cảm nhận của các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh khi đến tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 64, năm 2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Trước khi Tiền Phong Marathon diễn ra, từ ngày 24-26/3, các HLV, VĐV đã có những trải nghiệm đáng nhớ, tuyệt vời trong hành trình vươn tới thành tích cao tại nơi biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc.
 • 'Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Bàn giao khu vui chơi cho học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu

  Văn hoá - Xã hội -
  Ngày 21/3, Cụm thi đua số 4 thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn phường Tô Hiệu, Văn phòng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trường tiểu học Tô Hiệu tổ chức gắn biển và bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” cho các em học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu, Thành phố. 
 • 'Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Quỳnh Nhai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  Cải cách hành chính -
  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn, thời gian qua, huyện Quỳnh Nhai bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế, giảm thiểu thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.
 • 'Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Tư vấn, hướng nghiệp để học sinh chọn trường, chọn nghề

  Khoa Giáo -
  Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn quan tâm việc tư vấn, giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, giúp các em chọn đúng nghề, phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội.
 • 'Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các thành viên Ban Chỉ đạo.
 • 'Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  Hoạt động hướng dẫn Lái xe an toàn tháng 03/2023

  HONDA HEAD HÙNG MẠNH -
  Ngày 19/3, Honda Ôtô Sơn La đã tổ chức thành công chương trình đào tạo Lái xe an toàn cho 20 học viên là các cán bộ nhân viên Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh Sơn La, giảng viên trường Đại học Tây Bắc và khách hàng thân thiết tại Trường Đại học Tây Bắc. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng Lái xe an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
 • 'Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

  Văn hoá - Xã hội -
  Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
 • 'Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

  Văn hoá - Xã hội -
  Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và khai thác lợi thế của địa phương trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • 'Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  Kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

  An toàn giao thông -
  Thực hiện các mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • 'Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Mở rộng các vùng chuyên canh trồng hoa công nghệ cao

  Kinh tế -
  Nghề trồng hoa khởi đầu từ những năm 2000 ở một số địa phương trong tỉnh, ban đầu chủ yếu là những cơ sở trồng hoa nhỏ lẻ. Nhận thấy tiềm năng về đất đai, lao động và nhất là thị trường tiêu thụ, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng hoa theo hướng liên kết sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
 • ' Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Trang bị kiến thức ngoại ngữ cho học sinh

  Khoa Giáo -
  Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngoại ngữ là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo viên phụ trách bộ môn, khuyến khích phụ huynh cho con em tiếp cận với tiếng Anh từ sớm.