Phối hợp tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày 14/3, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022, thống nhất kế hoạch tuyên truyền năm 2023. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng gặp mặt các cơ quan báo chí.

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về dịch vụ môi trường rừng. Tuyên truyền về công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý, bảo vệ vệ rừng; việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng góp phần cải thiện sinh kế của người làm nghề rừng và xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các cơ quan báo chí thống nhất tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, lợi ích từ dịch vụ môi trường rừng, các tiện ích chi trả dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng và giao dịch điện tử, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách tại đại phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thành đề nghị các cơ quan báo chí tập trung đổi mới tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhất là trách nhiệm của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng; công tác quản lý nguồn thu, kiểm tra giám sát việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng bảo đảm hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền nhân rộng mô hình quy chế quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản.

Ngọc Thuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới