Nâng cao năng lực quan trắc môi trường

Phát huy vai trò, chức năng, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, giám định môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần bảo vệ môi trường, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Giọng nữ
 Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ là quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về môi trường, phục vụ việc quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, Trung tâm có 3 phòng, 33 viên chức, lao động hợp đồng. Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thiết bị, nhân lực triển khai các hoạt động quan trắc đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy trình, phản ánh trung thực chất lượng môi trường tại các thời điểm quan trắc lấy mẫu.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, chia sẻ: Thông qua các chỉ số quan trắc, đưa ra cảnh báo sớm các hiện tượng, mức độ ô nhiễm và các tác động xấu đối với môi trường; là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường như xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý nhưng chưa đạt chuẩn ra môi trường gây ô nhiễm không khí, nước và đất. Đây cũng là kênh thông tin, phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường cho các báo cáo quy hoạch, kế hoạch, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền về chất lượng môi trường. Từ năm 2023 đến nay, Trung tâm đã quan trắc chất lượng môi trường không khí tại 50 vị trí, môi trường nước mặt 49 vị trí, với tần suất 6 đợt; môi trường nước dưới đất 13 vị trí, tần suất 4 đợt; môi trường trầm tích đáy 5 vị trí và môi trường đất 19 vị trí, tần suất 2 đợt/năm.

Phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường được công nhận đạt tiêu chuẩn.

Hiện nay, Trung tâm có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận. Đồng thời, được quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động quan trắc, phân tích chỉ tiêu, như: Hệ thống thiết bị vi sinh, máy đo độ đục, máy đo nước đa chỉ tiêu, máy lấy mẫu khí, máy lấy mẫu bụi, thiết bị đo lưu lượng xả thải... Bộ phận thực hiện dịch vụ của Trung tâm tuân thủ nghiêm quy trình chất lượng đã ban hành tại phòng thí nghiệm từ khâu lấy mẫu, nhận mẫu và chuyển giao về phòng thí nghiệm, phân tích để đưa ra các kết quả quan trắc chính xác, kịp thời.

Bà Đoàn Thị Hòa, cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, cho biết: Mẫu được chuyển về phòng thí nghiệm sẽ được mã hóa đảm bảo tính khách quan về số liệu, bảo quản và phân tích đúng quy trình, kiểm soát chất lượng theo quy định. Kết quả phân tích cuối cùng, được nhân sự có thẩm quyền tại phòng thí nghiệm xem xét và phê duyệt trước khi trình lãnh đạo trung tâm và gửi cho khách hàng theo lịch hẹn.

Cán bộ Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành lấy mẫu nước tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Những năm qua, cán bộ Trung tâm còn phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền về lĩnh vực quan trắc, phân tích chất lượng môi trường khi có nhiệm vụ phát sinh, nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; cung cấp kịp thời kết quả quan trắc để các đoàn thanh tra, kiểm tra xem xét xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm.

Đặc biệt, hằng năm, đơn vị quan trắc các vị trí có nguy cơ gây ô nhiễm trong sơ chế, chế biến nông sản sắn, cà phê, mía đường…; theo dõi diễn biến chất lượng môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động chế biến nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm. Đồng thời, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu việc quản lý vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ.

Từ năm 2023 đến nay, Trung tâm đã triển khai quan trắc môi trường 110 dự án, thuộc các lĩnh vực: Thủy điện vừa và nhỏ; y tế, khoáng sản, chăn nuôi, chế biến nông sản và các lĩnh vực khác như dịch vụ khách sạn, chợ, kinh doanh xăng dầu, 24 khu xử lý chất thải rắn; đã lấy, phân tích trên 3.000 mẫu các dự án quan trắc định kỳ, các dự án tư vấn môi trường, mẫu phân tích phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Trước những yêu cầu về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quan trắc môi trường và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường uy tín trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới