Mai Sơn biểu dương 29 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2023

Ngày 5/12, UBND huyện Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2023

Năm 2023, huyện đã lồng ghép triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; đầu tư kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Rà soát, đánh giá mức độ khó khăn và khả năng tự làm nhà ở của từng hộ nghèo để có phương án hỗ trợ, phát động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ. Trong năm, huyện xoá được 208 nhà tạm, với tổng kinh phí trên 15,7 tỷ đồng. Phân công 42 cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở giúp đỡ 49 bản đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ vay vốn cho 2.966 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vùng khó khăn, với tổng số tiền là 112 tỷ đồng. Tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp cho 13.300 người... Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,79%, giảm 2,07% so với năm 2022.

Với mục tiêu mỗi năm giảm bình quân 2% hộ nghèo, đến năm 2025, đưa 3 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện tiếp tục triển khai tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các mô hình sinh kế giảm nghèo xuất phát từ nhu cầu cộng đồng, hộ nghèo. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 29 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2023.

Trần Thanh (Trung tâm TT-VH huyện Mai Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới