Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 10/3, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La, Liên minh HTX tỉnh và đại diện thành viên của Quỹ.

Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót nhiệm kỳ 2023-2028

Đi vào hoạt động từ tháng 4/2007, Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót hoạt động trên địa bàn thị trấn Hát Lót và các xã: Mường Bon, Mường Bằng, Hát Lót, Nà Bó, Cò Nòi, Chiềng Sung, Chiềng Chăn. Nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động kinh doanh của Quỹ đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Quỹ có 5.386 thành viên. Tổng nguồn vốn đạt trên 435 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay hơn 375 tỷ đồng; chi trả lợi tức bình quân từ 9,5-11%/năm.

Thực hiện công tác an sinh xã hội, Quỹ hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng cho các bản, tiểu khu xây dựng nhà văn hóa; xóa nhà tạm, tặng bò giống cho hộ nghèo; ủng hộ mua xe cứu thương và thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn. 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các báo cáo, phương án tiền lương và nhân sự, nhiệm kỳ 2023-2028 và chỉ tiêu năm 2023. Phấn đấu phát triển đơn vị vững mạnh, an toàn; các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng bình quân 2-3%... Đồng thời, bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Quỹ tín dụng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới