Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Ngày 25/7, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố đã chủ trì Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu, Sông Mã năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022; báo cáo công tác chuẩn bị; dự thảo ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu, Sông Mã. Đến nay, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập đã xây dựng hệ thống văn kiện lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Tổ chức khảo sát các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, khu căn cứ chiến đấu giả định, thao trường thực binh và dự kiến thời gian tổ chức diễn tập...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị Bộ CHQS tỉnh hoàn thiện văn kiện chỉ đạo sau thẩm định tại Bộ Tham mưu Quân khu 2; phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo đơn vị diễn tập chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống văn kiện luyện tập, diễn tập và các nội dung theo kế hoạch. Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể của các huyện làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Hai huyện Thuận Châu, Sông Mã xây dựng đầy đủ văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, chỉ đạo kiện toàn khung tập, xây dựng văn kiện luyện tập, các địa điểm, thao trường, căn cứ chiến đấu giả định.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới