Phù Yên đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Phù Yên đang từng bước được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp cận thông tin ở từng khu dân cư, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Nhân dân tham gia các hoạt động tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc và giới thiệu nông sản huyện Phù Yên năm 2022.

Ông Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, cho biết: Phù Yên vận động nguồn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Duy trì và phát triển các môn thể thao, trò chơi dân gian của các dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Chú trọng phát triển một số môn thể thao phù hợp với điều kiện, nhu cầu của nhân dân các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Các đội tham gia thi kéo co tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc và giới thiệu nông sản huyện Phù Yên năm 2022.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện xây mới 20 nhà văn hóa xã, 94 nhà văn hóa bản, tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng. Các nhà văn hóa đảm bảo diện tích, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ nhân dân đến vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe. Đến nay, huyện Phù Yên có 1 nhà văn hóa thể thao cấp huyện với 4 sân cầu lông đảm bảo tiêu chuẩn, 3 sân bóng chuyền ngoài trời, 1 sân vận động, 1 thư viện huyện, 26 điểm bưu điện văn hóa xã, đầy đủ các loại sách báo phục vụ bạn đọc, 26 nhà văn hóa xã bước đầu đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Nhân dân chơi cầu lông tại Nhà văn hóa thể thao huyện Phù Yên.

Tại xã Mường Cơi, 16 bản của xã có nhà văn hóa kiên cố, sân thể thao, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao của nhân dân. Năm 2022, xã có 14/16 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”; toàn xã có 1633 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 95,7%; có 16 đội văn nghệ, các bản đều có đội thể thao thường xuyên giao lưu, thi đấu phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, cho biết: Các thiết chế văn hóa, thể thao của xã và các bản được huyện đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, phát huy hiệu quả, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa của xã phát triển. Nhiều bản còn làm tốt việc xã hội hóa, tạo được nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị đầy đủ, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp. Các sân chơi, khu tập luyện, nhà văn hóa từng bước đầu tư nâng cấp, phát huy tốt công năng sử dụng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và rèn luyện thể dục, thể thao.

Nhà văn hóa bản Nghĩa Hưng, xã Mường cơi được đầu tư xây dựng khang trang.

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi cho biết: Năm 2022, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bản đã huy động nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa bản. Có nhà văn hóa mới những buổi họp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ của bản đông vui. Từ đây mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã kịp thời được tuyên truyền và phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, huyện Phù Yên tiếp tục quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới