Nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã

Trong 2 ngày (23-24/5), HĐND huyện Bắc Yên tổ chức tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã năm 2024 cho 109 đại biểu HĐND cấp xã.

Giọng nữ
Tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã năm 2024 

Tham gia tập huấn, đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: Một số kỹ năng trong tham mưu hoạt động của HĐND; một số kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp của HĐND; hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND; quy trình, thủ tục và kỹ năng tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND; hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết HĐND cấp xã. Nội dung tập huấn giúp HĐND cấp xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác giám sát của HĐND cấp xã; quy trình tổ chức các kỳ họp, hoạt động thẩm tra các văn bản thuộc thẩm quyền; triển khai tốt việc tổ chức các phiên họp, kỳ họp HĐND theo luật định.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới