Nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 21/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, kết nối đến UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Giọng nữ
Hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng. Trong đó, hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo từng năm học. Xác định điểm yếu, điểm mạnh, tự đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, yếu. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 394/597 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia (không tính 12 trung tâm giáo dục thường xuyên), vượt 2,8% chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng, chỉ tiêu của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã phát biểu tại Hội nghị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng, ban chuyên môn của Sở, các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực của công chức, viên chức tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài của các nhà trường. Hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2024 theo tiêu chuẩn, quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về lộ trình thực hiện quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn. Ban hành quy định phòng học bộ môn cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với các trường học vùng miền núi. Quy định về kiểm định chất lượng đối với các trường có nhiều điểm lẻ, còn thiếu giáo viên theo định mức.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới