Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 23/3, Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có 29 đoàn viên. Nhiệm kỳ 2018-2023, công đoàn đã tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ, các đoàn viên đã đóng góp các loại quỹ được 69,74 triệu đồng; hỗ trợ 21 lượt đoàn viên ốm đau, bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 21 triệu đồng; ủng hộ xã Nam Phong, huyện Phù Yên 14 triệu đồng... 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn phấn đấu 100% số đoàn viên hưởng ứng và đăng ký danh hiệu thi đua hàng năm; 100% các tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó 20% đạt tập thể lao động xuất sắc; 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến; 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới