Chủ động bảo vệ, PCCCR mùa hanh khô

Bắt đầu bước vào mùa hanh khô, cũng là thời điểm bà con vùng cao triển khai phát dọn thực bì, trồng cây trên nương nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng và PCCCR, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Trên địa bàn huyện Bắc Yên có khoảng 42.000 ha rừng, chủ yếu ở các xã vùng cao, vùng dọc sông Đà. Bảo vệ và không để xảy ra tình trạng cháy rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, bản và chủ rừng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án PCCCR; quản lý các hoạt động canh tác nương rẫy của người dân. Đồng thời, cùng với chính quyền cơ sở, hỗ trợ chủ rừng kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn khai thác rừng trái phép và các hành vi chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên triển khai phương án PCCCR tại xã Làng Chếu.

Ông Hoàng Trọng Lưu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Yên, cho biết: Đơn vị đã rà soát phương án PCCCR cấp huyện, cấp xã với phương châm “4 tại chỗ” và “4 sẵn sàng” đối với các xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, nhất là ở các xã vùng cao Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu, Háng Đồng, Tà Xùa… Duy trì, kiện toàn 16 ban chỉ huy cấp xã, thị trấn; 101 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR; ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR giữa Hạt Kiểm lâm huyện với UBND 16 xã, thị trấn; giữa UBND các xã, thị trấn với 101 bản, tiểu khu; giữa các bản, tiểu khu với 3.968 chủ rừng trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, Hạt thường xuyên tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở, đưa việc quản lý, bảo vệ rừng vào hương ước, quy ước của bản; phát huy vai trò người có uy tín của xã, bản trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; giảm tối đa tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép và vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ năm 2022 đến nay, Hạt phối hợp tổ chức 53 hội nghị tuyên truyền tại các xã, bản, trên 7.000 lượt người tham gia; phát 500 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

Hang Chú là một trong những xã có diện tích rừng lớn nhất huyện, với 7.347 ha rừng, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng và PCCCR. Xây dựng phương án PCCCR; đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước của các bản quy định rõ nội dung về bảo vệ rừng, trách nhiệm của các hộ gia đình và người dân đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhận thức rõ lợi ích từ rừng, nhiều năm nay trên địa bàn xã tình trạng xâm chiếm, chặt phá, khai thác rừng trái phép không còn xảy ra, nhất là cháy rừng.

Ông Mùa A Chu, Trưởng bản Hang Chú, xã Hang Chú cho biết: Trước đây, nhân dân có thói quen chặt phá rừng, đốt rừng làm nương, nay được tuyên truyền nên ai cũng hiểu rõ lợi ích từ rừng mang lại, nên 100% các hộ trong bản ký cam kết không đốt rừng làm nương, giữ rừng là giữ nguồn nước phục vụ sinh hoạt, phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Còn tại xã Háng Đồng, có hơn 6.500 ha rừng đặc dụng, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân về bảo vệ rừng. Ông Hờ A Mang, Chủ tịch UBND xã Háng Đồng, cho biết: Xã đã lồng ghép các chương trình, dự án để đưa các loại cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu của từng bản. Như trồng cây dược liệu và thảo quả dưới tán rừng tại các bản Háng Đồng C, Làng Sáng... Phát triển cây chè tại các bản Háng Đồng và Háng Đồng C; trồng cây sơn tra, cây lê tại các bản Háng Bla, Háng Đồng... Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, tăng thu nhập cho người dân. Vì vậy, nhiều năm nay, diện tích rừng đặc dụng được bảo vệ tốt.

Sự chủ động của lực lượng kiểm lâm trong phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng, ý thức của nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên, rừng được bảo vệ, phát triển tốt.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới