THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành và AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của hộ gia đình ông Nguyễn Phúc Thọ: Quyền sử dụng 314,6m² đất (trong đó, đất ở tại đô thị: 125m², sử dụng lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 189,6m², sử dụng đến tháng 10/2043) và nhà ở, nhà bếp + công trình phụ diện tích 120m²; xây cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, tại tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; giá khởi điểm 574.647.153 đồng.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Vào 16h00' ngày 28/11/2023. Tại AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn.

- Xem tài sản đấu giá và bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá liên hệ với AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn để được xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá và mua, nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 27/11/2023, bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

(Chi tiết được thể hiện tại hồ sơ đấu giá; người tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Chi tiết xin liên hệ:

(1) Công ty Đấu giá hợp danh Tiến Thành. ĐT: 0915 319 727.

(2) AGRIBANK Chi nhánh huyện Mai Sơn. ĐT: 02123 844 665.

Giám đốc: Hoàng Thị Mịnh

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới