Phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ, vững bước tiến lên

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần xung kích, sáng tạo, 60 năm qua, tuổi trẻ các dân tộc Sơn La đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN tại Di tích Đồn Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu. 

Niềm tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khi thành lập đã có bề dày truyền thống trên quê hương cách mạng. Mùa Xuân năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn La thành lập Đoàn Thanh niên cứu quốc vùng Mường La, lấy tên là “Mú Nóm chất mương” (Đoàn Thanh niên cứu quốc). Sự ra đời của Đoàn Thanh niên cứu quốc có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng ở Sơn La. Đây là tổ chức cách mạng thanh niên đầu tiên của tỉnh, mở đầu những trang sử vẻ vang của Đoàn và phong trào thanh niên Sơn La.

Ngày 21/1/1963, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập các cấp bộ đoàn của tỉnh. Từ đây đánh dấu bước phát triển quan trọng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La. Cùng với các tổ chức đoàn trong cả nước, 60 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh cách mạng, trung thành với Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua bằng những phần việc cụ thể, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, cùng với tuổi trẻ cả nước thanh niên các dân tộc Sơn La dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ tỉnh, luôn phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách đi đầu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chiến lược của Đảng, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc vùng biên cương phía Tây bắc Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới do Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra, tuổi trẻ các dân tộc Sơn La lại tiếp tục khẳng định phẩm chất cách mạng của thế hệ thanh niên luôn trung thành với con đường của Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, nhạy bén với cái mới, năng động và sáng tạo, không ngừng vươn lên tự đổi mới mình, thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, góp phần thay đổi tình hình kinh tế, xã hội, từng bước đưa Sơn La vượt qua ngưỡng đói nghèo, ổn định đời sống sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH và đảm bảo quốc phòng ở địa phương.

Giai đoạn đầu sau đổi mới, với khẩu hiệu hành động “Vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi tiêu cực, đưa tỉnh nhà cùng cả nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Sơn La ngày càng đổi mới nội dung cũng như phương thức hoạt động. Tổ chức đoàn được củng cố và phát triển một bước theo hướng ngày càng thích ứng với nền kinh tế xã hội đang chuyển đổi. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm chú trọng, năm 1995, tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh đã thành lập Hội LHTN. Ghi dấu sức trẻ, năm 2003, ĐVTN trong tỉnh tích cực tham gia vào cuộc đại di dân tái định cư thủy điện ở Sơn La, hàng ngàn thanh niên góp trên 9.000 ngày công di chuyển tài sản của nhân dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trong chiến dịch di dân nước rút năm 2010 phục vụ tiến độ tích nước lòng hồ để phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sơn La. Công trình được Trung ương Đoàn trao giải thưởng 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2010.  

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022.

Trải qua các giai đoạn phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã có bước trưởng thành về mọi mặt, từ 12.300 đoàn viên với 456 chi đoàn năm 1963; đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã có 486 tổ chức cơ sở đoàn, gần 3.900 chi đoàn, với gần 74.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt, gấp hơn 6 lần tổng số đoàn viên năm 1963.

Công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi để lại nhiều dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực. Các tổ chức đoàn triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng; 3 chương trình đồng hành với thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hiện nay, toàn tỉnh hỗ trợ 206 dự án thanh niên phát triển kinh tế; duy trì 86 hợp tác xã, tổ hợp tác xã thanh niên... thành lập 75 mô hình giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên; đề xuất hơn 35.600 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới trên 1,1 triệu cây xanh; hỗ trợ 130 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp cho trên 140.000 lượt thanh, thiếu niên; phối hợp đào tạo, dạy nghề cho hơn 5.000 ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 22.782 thanh niên; xây mới 283 điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 31.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 16.774 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 12.700 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh đó, hằng năm, đã huy động hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia vào các chiến dịch của Đoàn, như: Chiến dịch Tình nguyện Mùa đông; Xuân tình nguyện; mùa hè xanh; hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi, kỳ nghỉ hồng,  hành quân xanh… Các tổ chức cơ sở đoàn đã tổ chức hơn 14.764 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 152.117 lượt thanh niên tham gia; thực hiện hơn 6.162 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Đồng thời, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã chủ động khai thác tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo, cho thanh thiếu niên, nhi đồng, thanh niên yếu thế, người già neo đơn và các đối tượng chính sách... đã đem lại những kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa và hình ảnh đẹp trong cộng đồng và xã hội.

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng, xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào gắn với những giải pháp quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng tạo trong thế hệ trẻ, tạo động lực cho thanh niên xung kích, học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp. ĐVTN xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống, nêu cao tinh thần tình nguyện, chăm lo thanh, thiếu nhi; xung phong đi đến vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới.

Ba là, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tự nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội. Tổ chức các phong trào, hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích, lực lượng nòng cốt, đội dự bị tin cậy của Đảng. Thực hiện hiệu quả công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; tăng cường công tác quốc tế thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đầu tư chăm lo phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của quê hương, tự hào với những thế hệ thanh niên ưu tú đã làm rạng ngời mảnh đất Sơn La. Tuổi trẻ hôm nay đã và đang ra sức thi đua, cống hiến sức mình trên mọi lĩnh vực. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của 60 năm, tuổi trẻ các dân tộc Sơn La tự hào vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, với ngọn lửa nhiệt huyết của sức trẻ và trí tuệ, ra sức cống hiến cho sự phát triển của quê hương đất nước.

Một số hoạt động của ĐVTN tỉnh:

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La và Đoàn thanh niên 9 tỉnh nước CHDCND Lào thăm mô hình kinh tế của HTX tuổi trẻ 26/3 huyện Yên Châu

 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Sơn La và Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tặng công trình “Lớp học yêu thương” cho điểm trường bản Pàn, Trường tiểu học Mường Chùm, huyện Mường La.

Khởi công xây dựng công trình nông thôn mới tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp.

 

ĐVTN Trường cao đẳng y tế Sơn La tham gia hiến máu tình nguyện.
Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới