Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La quản lý năm 2023

Ngày 27/3, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023 (lớp thứ nhất).

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.

Dự khai giảng có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố của tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 102 học viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng của các sở, ban, ngành và các đơn vị tương đương cấp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 27 - 31/3), các học viên được các đồng chí giảng viên, báo cáo viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học tâm huyết, giàu kinh nghiệm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt 8 chuyên đề: Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tầm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng...

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Việc tổ chức khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là nhiệm vụ quan trọng, trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bổ sung kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng nắm bắt, tổng kết, giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV đề ra.

Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức lớp, Ban cán sự lớp thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức lớp học đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra. Các đồng chí học viên thực hiện nghiêm quy định của lớp học, sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý, tập trung cao nhất cho việc tham gia học tập; nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề, lĩnh hội một cách toàn diện, sâu sắc các nội dung kiến thức.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới