Hội thảo “Cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020”

Ngày 21/3, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020”. Dự Hội thảo có lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ; Tổ chỉnh lý, biên soạn cuốn “Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020”.

Hội thảo “Cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020”. 

Bản thảo "Lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020" có bố cục: Lời giới thiệu, 5 chương, kết luận và phụ lục cuốn sách (gồm danh sách cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy; tư liệu ảnh về một số hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy; chân dung các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ). Nội dung bản thảo khái quát cơ bản sự hình thành tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy, kết quả tham mưu phục vụ Đảng bộ, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ lịch sử; nhân sự lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy các thời kỳ được sưu tầm, tổng hợp và trình bày cơ bản chính xác về thời gian tham gia vị trí lãnh đạo. Phần phụ lục là danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy có ý nghĩa, góp phần tôn vinh công lao của đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong quá trình xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử.

Đại biểu tham gia góp ý vào bản thảo “Cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020".

Các ý kiến đánh giá cao việc phân kỳ lịch sử bản thảo cuốn sách theo các thời kỳ bám sát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Sơn La và thực tiễn lịch sử hình thành, phát triển của Văn phòng Tỉnh ủy từ năm 1947 đến năm 2020. Đồng thời, làm rõ thêm lịch sử; bổ sung thêm sự kiện trọng tâm vào bản thảo, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy; các giải pháp chủ yếu trong việc hoàn thiện bản thảo “Cuốn lịch sử Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La giai đoạn 1947-2020”.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu, giao Tổ chỉnh lý, biên soạn, các phòng chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh lý hoàn thiện cuốn lịch sử theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới