Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2023

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La, chiều 22/3, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đối thoại giữa thanh niên và Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên năm 2023 tại điểm cầu UBND tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là cơ hội để đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số, cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hoài bão của ĐVTN tỉnh Sơn La, từ đó định hướng, cung cấp thông tin và tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của thanh niên trong quá trình tham gia vào công tác chuyển đổi số gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Với chủ đề “Thanh niên Sơn La với chuyển đổi số”, sau khi lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thông tin một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, ĐVTN các điểm cầu đã gửi tới Hội nghị 11 ý kiến về các nội dung: Giải pháp nâng cao kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hạ tầng viễn thông; các vấn đề về tiếp cận với công nghệ số trong vùng đồng bào vùng cao, biên giới; tổ công nghệ cộng đồng; chủ trương, chính sách của tỉnh đối với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số…

Đoàn viên Lò Văn Phú, Trưởng Ban Tổ chức xây dựng đoàn, Tỉnh đoàn Sơn La hỏi: Giải pháp của tỉnh thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn?

Ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Ngành đang tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo VNPT Sơn La hướng dẫn, tập huấn việc cập nhật thông tin cho tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/4/2023. Cùng với đó, hoàn thành việc cập nhật 109 trường dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/5/2023. Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở TT&TT, VNPT Sơn La và các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, hoàn thành trước ngày 15/7/2023; xây dựng Đề án “Ứng dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La”, hoàn thành trong quý III/2023.

Đoàn viên Quàng Văn Tuấn, Trường Đại học Tây Bắc hỏi: Giải pháp quản lý giảm thiểu tiêu cực trên các trang mạng xã hội?

Ông Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trả lời: Để làm tốt công tác quản lý thông tin, định hướng dư luận trên mạng xã hội, thời gian tới cần tiến hành đồng bộ những giải pháp về tuyên truyền với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sử dụng mạng xã hội theo quy định pháp luật. Tổ chức ĐVTN các cấp thành lập các tổ chức dưới dạng tự nguyện, xung kích đấu tranh trên không gian mạng để cổ vũ, động viên, tập hợp nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Thành phố.

Tại điểm cầu UBND thành phố Sơn La, Bí thư Đoàn phường Tô Hiệu, Thành phố Nguyễn Thị Thúy đại diện ĐVTN trên địa bàn đặt câu hỏi về những giải pháp để đảm bảo thực hiện thống nhất, hiệu quả các quy định của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời: Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tại các sở, ngành, địa phương. Qua đánh giá, cơ bản các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định, các nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình và đến nay có thể khẳng định, không có tình trạng cán bộ tiếp nhận, giải quyết TTHC yêu cầu công dân xuất trình, nộp bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin công phục vụ giải quyết TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các trường thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tái cấu trúc lại quy trình nghiệp vụ, hồ sơ giải quyết TTHC theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đồng thời sẽ công bố, công khai trên các kênh truyền thông để nhân dân biết, thực hiện.

Đoàn viên Lường Minh Tươi, Đoàn trường Cao đẳng Sơn La hỏi: Giải pháp của tỉnh trong thời gian tới để giúp thanh niên có niềm tin đến với các lớp đào tạo nghề?

Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời: Ngành sẽ tham  mưu  cho  UBND  tỉnh  chỉ  đạo  các  ngành  thực  hiện  hiệu  quả Quyết định 1229/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc “Giáo dục  hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai  đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người học, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh. Tranh thủ huy động nguồn vốn  ngân sách Trung ương và bố trí ngân sách địa phương phù hợp, để tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động,  đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm…

Đoàn viên Lù Văn Phái, Chi đoàn Sở Nội vụ hỏi: Về việc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số tỉnh ta đã và sẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và các hoạt động dạy và học như thế nào? 

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: Thời gian tới, Ngành GD&ĐT sẽ tập trung chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục, hoàn thiện hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử, thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4. Đến năm 2025, 100% dịch vụ công qua hình thức trực tuyến mức độ 3,4. Cùng với đó, sẽ triển khai thí điểm mô hình trường học thông minh – Đây là hạt nhân trong hệ thống giáo dục thông minh trong tương lai sẽ hướng tới của Ngành GD&ĐT.  

Đoàn viên Nguyễn Đình Quân, chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt câu hỏi các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã mới khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp? 

Bà Đỗ Thị Bích Châu, Phó Giám đốc Sở Công Thương trả lời: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, có mẫu mã bao bì đẹp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng được các yêu cầu tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu như Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong đó có nội dung hỗ trợ mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ sản phẩm... Ngoài ra, còn các HTX còn được hỗ trợ theo các chương trình, đề án khuyến công.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Phương, trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỏi về giải pháp nào để ĐVTN trong thời tham gia nghĩa vụ quân sự được tiếp cận, trao dồi kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, để sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương, có đủ kiến thức, kỹ năng tham gia các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế có áp dụng công nghệ thông tin?

Đại tá Trần Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN, các tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh đã đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; tổ chức nhiều hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên; tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối nguồn lực để hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên được tham gia đầy đủ các hội thi về ứng dụng công nghệ thông tin, tin học trẻ do Tỉnh đoàn Sơn La và các cấp tổ chức, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và ứng dụng các sáng kiến vào thực hiện nhiệm vụ. 

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Bắc Yên.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu trao đổi với Đoàn viên thanh niên tại Hội nghị đối thoại.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, để tổ chức đoàn xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ mới, phục vụ triển khai chuyển đổi số. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, có cơ chế thu hút nhân tài; tạo môi trường, điều kiện để các nhân tài phát triển. Hỗ trợ các nhà khoa học, trí thức trẻ chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc số hóa các hoạt động và đưa các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần; thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với ĐVTN theo quy định của Chính phủ. Các tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong việc triển khai hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đối tượng thanh niên… góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Minh Thu - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới