Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền

Ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung công việc theo thẩm quyền.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Vụ Địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu và Mường La.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, gồm: Kết luận số 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Công điện số 123 của Thủ tướng Chính phủ về việc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định 235 của Thủ tướng Chính phủ thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn thông tin về một số chương trình công tác trọng tâm của tỉnh tập trung thực hiện trong tháng 3/2023.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc xin ý kiến về nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu; định hướng phát triển đô thị Ngọc Chiến, huyện Mường La; Tờ trình về việc ban hành Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tờ trình của các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính Tỉnh ủy về: Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022-2025”; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh uỷ Sơn La năm 2023. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố năm 2023. Tờ trình của Đảng ủy Công an tỉnh về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với các huyện ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố”...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; xây dựng kế hoạch, xác định những việc cần làm ngay, rõ lộ trình và phân công thực hiện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn theo Công điện số 123 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí lịch làm việc của đơn vị, cá nhân phù hợp, thực hiện hiệu quả các nội dung theo lịch công tác tháng 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, ngành của tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng chủ trương, định hướng của tỉnh, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới