Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể và báo cáo viên Trung ương. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ ngành, đoàn thể của Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Sơn La. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các xã, phường, thị trấn.           

Trong 2 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.        

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm định hướng cho việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đặc biệt phải quan tâm đổi mới công tác thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả với phương châm “Chủ trương một, biện pháp mười, hành động hai mươi”. Qua đó, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới