Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường và các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Tại cuộc làm việc, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo thực trạng, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và công tác phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2020 đến nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh chủ động, kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và Tỉnh ủy, cụ thể hóa các quy định trong công tác quản lý TN&MT trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành 28 quyết định quy phạm pháp luật và trên 2.400 văn bản hành chính để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TN&MT. Hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý đất đai từng bước được kiện toàn; cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm; ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ phận người dân được nâng lên.

Đại biểu dự cuộc làm việc.

Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 3 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết 6 nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; phê duyệt 23 báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp 13 giấy phép môi trường; kiểm tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 22 dự án; xác minh khoảng 10 thông tin phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường; theo dõi giám sát 6 cơ sở truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở TN&MT..., không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường đối với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại cuộc làm việc.

Năm 2023, UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò 16 mỏ; cấp phép khai thác 4 mỏ; gia hạn 3 giấy phép khai thác khoáng sản; đóng cửa 3 mỏ khoáng sản. Đến tháng 2/2024, tỉnh Sơn La đã cấp phép khai thác 46/179 mỏ khoáng sản; cấp phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng đối với 65/179 mỏ khoáng sản.

Sơn La là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quản lý, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước và quản lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sơn La” để quản lý, giám sát khai thác, sử dụng nước theo quy định...

Đại biểu dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT, liên quan đến việc đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh; việc xử lý những vi phạm trong sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; những điểm nghẽn, nút thắt trong công tác quản lý đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; công tác quy hoạch còn chồng chéo, không đồng bộ…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, phát huy hiệu quả sử dụng tài nguyên, không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên...

Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về đất đai các cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, loại bỏ khâu trung gian; hoàn thành xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng.

Trong năm 2024, tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo tiến độ và đáp ứng nhu cầu của tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Đến trước năm 2025, mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 1 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường trở lên được cấp phép khai thác khoáng sản...

Quàng Hưởng - Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới