Tổ công tác của Ban Chỉ đạo 396 nắm tình hình tại huyện Quỳnh Nhai

Ngày 23/5, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến nắm tình hình công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới tại xã Pá Ma Khinh và xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Tổ công tác làm việc tại xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai. 

Thời gian qua, xã Chiềng Ơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021-2025 và các tổ phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên phối hợp với ban quản lý bản rà soát đánh giá quá trình triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, nhất là tiêu chí số 17 về môi trường. Đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí, 43/57 chỉ tiêu trong bộ tiêu chí NTM.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được xã triển khai thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch, với nguyên tắc nhân dân là chủ thể, nhân dân làm gốc. Các thành viên ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã đã chủ động, tích cực trong hoạt động, phát huy hiệu quả công tác thanh tra nhân dân và giám sát cộng đồng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, trong 4 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ xã đã kết nạp được 4 đảng viên.

Tại xã Pá Ma Pha Khinh, đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Các tổ được phân công phụ trách phối hợp với các ban quản lý bản triển khai thực hiện 35 đầu việc. Thứ 7 hàng tuần rà soát đánh giá quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung đều được công khai để dân biết, dân bàn, quyết định, nhân dân tham gia ý kiến. Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã kết nạp được 2 đảng viên, chuyển chính thức 1 đảng viên...

Tổ công tác làm việc tại xã Pá Ma Pha Khinh. 

Phát biểu tại cuộc làm việc với các xã, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo đề nghị xã Chiềng Ơn và Pá Ma Pha Khinh phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong việc đôn đốc triển khai thực hiện. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, phấn đấu xây dựng xã Chiềng Ơn, Pá Ma Pha Kinh đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình.

Lê Anh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới