Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật quân sự, quốc phòng

Ngày 24/1, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh và Phòng Tư pháp thành phố Sơn La đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn pháp lý và thực hiện pháp luật quân sự, quốc phòng.

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh và Phòng Tư pháp Thành phố.

Các đơn vị đã thống nhất đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quốc phòng, quân sự tại cơ sở và tư vấn pháp lý cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý ba bên; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp; tư vấn pháp lý các lĩnh vực về pháp luật dân sự, lao động, việc làm, hôn nhân và gia đình cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên và nhân dân...

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh và Phòng Tư pháp Thành phố ký kết quy chế phối hợp.

Thông qua ký kết quy chế phối hợp, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn, nâng cao và phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh cựu chiến binh trong nhân dân; xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới