Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huấn luyện hành quân cho lực lượng DBĐV huyện Vân Hồ.

Bộ CHQS tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để đề ra nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả. Trong đó, tăng cường quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ huấn luyện, củng cố lực lượng DBĐV đến các địa phương; xây dựng lực lượng DBĐV gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo sĩ quan dự bị, huấn luyện quân nhân dự bị.

Đại tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng bồi dưỡng trình độ, kiến thức quân sự, quốc phòng, cũng như khả năng quản lý, huấn luyện cho quân nhân dự bị các cấp từ tiểu đội và tương đương tiểu đoàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức tốt việc diễn tập chỉ huy kết hợp với huy động một phần lực lượng DBĐV tham gia thực binh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện của lực lượng dự bị động viên các đơn vị, các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Trong quá trình huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bộ đội địa phương chuẩn bị giáo án huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở chỉ tiêu huấn luyện được giao hàng năm, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện với phương châm “Học mới ôn cũ”. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai huấn luyện lực lượng DBĐV. Tham mưu điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, an toàn, đạt kết quả toàn diện, vững chắc.

Trung tá Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vân Hồ, cho biết: Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện lực lượng dự bị động viên hằng năm, Ban CHQS huyện đã triển khai công tác rà soát, quản lý, bổ sung quân số và chuyển quân cho đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu tổ chức huấn luyện. Trong các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, đơn vị tham mưu, điều động một đại đội bộ binh tham gia huấn luyện và kiểm tra kỹ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí trang bị, qua đó, kịp thời bổ sung kĩ năng cho lực lượng DBĐV trong quá trình kiểm tra, huấn luyện tại địa phương.

Thiếu tá Lò An Thương, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, thông tin: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng DBĐV, Trung đoàn đã chủ động thay đổi hình thức quản lý, huấn luyện tập trung về một đầu mối để rèn luyện quân nhân sâu sát và hiệu quả hơn. Các bài huấn luyện chủ yếu tập trung vào kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh ban đêm, làm chủ các loại vũ khí, trang bị, phương tiện được biên chế. Đơn vị luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho quân nhân.

Nhờ việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tập trung huấn luyện lực lượng DBĐV phù hợp nên kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của quân nhân được nâng lên. 100% quân nhân tham gia huấn luyện hàng năm đạt yêu cầu trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị; góp phần xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh toàn diện.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới