Mường La xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, huyện Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Thượng tá Nguyễn Vũ Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Mường La, thông tin: Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế trên địa bàn. Thường xuyên xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Ban CHQS huyện Mường La huấn luyện dân quân tự vệ cho các xã, thị trấn năm 2023.

Hằng năm, huyện chú trọng củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT huyện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã luôn tham mưu thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu được giao. Tham mưu với Huyện ủy, các ban ngành, đoàn thể huyện tiến hành mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ để các công dân có động cơ phấn đấu, rèn luyện, phát triển đảng viên tạo nguồn cho địa phương.  

Hội nghị thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã Ngọc Chiến.

Trong xây dựng KVPT, bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về “Bảo đảm quốc phòng, an ninh” giai đoạn 2020-2025, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án theo các nội dung, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện kinh tế của địa phương; huyện đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên “gần, gọn địa bàn”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Đến nay, huyện đã sắp xếp lực lượng dự bị động viên vào 100% đầu mối đơn vị, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị đạt 17,8%; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24%. Cơ quan quân sự, công an duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cơ động và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Trong công tác diễn tập, huyện luôn đổi mới về nội dung và hình thức diễn tập. Nổi bật, tổ chức Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường La năm 2021 và diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La năm 2023, đạt loại xuất sắc. Từ năm 2021 đến nay, đã chỉ đạo 12/16 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu xã trong KVPT; 6 xã diễn tập ứng phó lũ, bão, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, kết quả đều đạt loại giỏi trở lên, hoàn thành 75% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra.

 Ban chỉ đạo diễn tập huyện Mường La đã tổ chức diễn tập chiến đấu xã Ngọc Chiến và Nặm Păm trong khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện đánh giá cuộc diễn tập loại giỏi. 

Các lực lượng tham gia thực binh tại cuộc diễn tập chiến đấu xã Ngọc Chiến và Nặm Păm.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến, cho biết: Cuộc diễn tập chiến đấu xã Ngọc Chiến và Nặm Păm trong khu vực phòng thủ, là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã; năng lực tham mưu và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các hội, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng. Đồng thời, thông qua diễn tập giúp xã củng cố, xây dựng KVPT xã ngày càng vững chắc, nhất là xây dựng thế trận lòng dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép: Vừa củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Mường La quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình, thế trận trong KVPT, như: Hoàn thành xây dựng công trình trận địa SMPK 12,7 giai đoạn 1; hoàn chỉnh quy hoạch, phân khu tỷ lệ 1/2000 căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần – kỹ thuật, lập quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội các xã, thị trấn; quan tâm điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện tại vị trí mới, quy hoạch đảm bảo diện tích đất xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã...

Ban CHQS xã Mường Bú huấn luyện dân quân tự vệ.

Năm 2024, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu hoàn thành quy hoạch 100% xã đảm bảo diện tích xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã, hoàn chỉnh quy hoạch bảo đảm đất sạch xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện tại vị trí mới; đầu tư xây dựng 1 trụ sở Ban CHQS cấp xã kết hợp sửa chữa các công trình dôi dư sau sáp nhập bản của 2 xã thành trụ sở Ban CHQS xã.

 Tích cực, chủ động trong xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện là nền tảng giúp Mường La xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng KVPT huyện vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới