Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Ngày 1/4, tại Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Sơn La đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3, khóa 1, năm 2024.

Các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Trong thời gian 12 ngày, 69 học viên là trưởng, phó phòng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương được học tập, bồi dưỡng các nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về động viên quốc phòng; nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, huấn luyện bắn súng ngắn K54 bài 1.

Đức Thịnh (Bộ CHQS tỉnh Sơn La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới