Vững nhịp cầu Đảng với nhân dân • Kỳ 2: Chuyển động từ cơ sở

Những chuyển động tích cực tại cơ sở với nhiều cách làm, vận dụng sáng tạo tại địa phương, cho thấy đã “soi” đúng bệnh, đưa ra các giải pháp không để xảy ra nguy cơ tái bản “trắng” đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản.

Nhân dân xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu đổ bê tông đường liên bản.

Gieo mầm - hái quả ngọt

Xây dựng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên ở các xã vùng III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và giảm nghèo bền vững.

Sông Mã là huyện biên giới có 18 xã, 1 thị trấn (14 xã đặc biệt khó khăn), có 63 tổ chức cơ sở đảng (41 chi bộ cơ sở, 22 đảng bộ), 451 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Sông Mã, cho biết: Xuất phát từ thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và đề án trọng tâm về công tác phát triển đảng viên ở chi bộ bản có ít đảng viên, thiếu bền vững, chi bộ bản chưa có chi ủy giai đoạn 2020-2025. Trong đó, việc tạo nguồn là “chìa khóa” quan trọng trong công tác phát triển Đảng.

Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy phê duyệt danh sách cảm tình đảng của các tổ chức cơ sở đảng; giao các cơ quan, đơn vị liên quan mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện quy trình xem xét kết nạp Đảng kịp thời, đúng quy định. Giai đoạn 2021 - 2023, Thường trực Huyện ủy phê duyệt 1.147 quần chúng là cảm tình đảng; Trung tâm Chính trị huyện mở 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 1.625 học viên; 19 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.086 học viên.

Riêng những tổ chức cơ sở đảng có nhiều khó khăn phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách trực tiếp làm việc với tổ chức cơ sở đảng, nắm tình hình, tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng giải pháp sát thực tế, hiệu quả.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường mầm non Hoa Đào, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.
Ảnh: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã

Ban Tổ chức Huyện ủy còn thành lập nhóm zalo gồm lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy và Bí thư, Phó Bí thư, công chức, viên chức phụ trách giúp việc công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện, kịp thời thông tin, đôn đốc, trao đổi, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức đảng và đảng viên.

Sau 3 năm, Đảng bộ huyện Sông Mã kết nạp 1.513 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 189,1% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, riêng năm 2023, kết nạp 700 đảng viên. Đến nay, 100% số bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế có đảng viên, có chi bộ; 57 chi bộ thiếu bền vững đầu nhiệm kỳ giảm còn 3 chi bộ; 314 chi bộ bản, tổ dân phố có chi ủy, đạt 99,1%; 312 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đạt 98,4%... Kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện Sông Mã.

Hướng về cơ sở, giúp nơi yếu kém

Cùng với quan tâm phát triển đảng viên, việc củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được các địa phương quan tâm, chủ trương phân công tổ cấp ủy phụ trách, giúp các chi bộ giải quyết tốt những vấn đề khó, phức tạp, người dân quan tâm.

Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Sơn, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 12 tổ công tác triển khai các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị. Thành lập 11 tổ cấp ủy phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Phân công 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, giúp đỡ 123 bản đặc biệt khó khăn của huyện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại xã Chiềng Sung, thực hiện quy định của Huyện ủy Mai Sơn, ngày 24 hằng tháng, 7 tổ cấp ủy của xã xuống dự sinh hoạt tại các chi bộ bản. Bà Tòng Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung, cho biết: Các tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị ở các chi bộ bản được phân công phụ trách.

Nhiều năm trước, Tà Đứng là bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn. Trước năm 2018, bản có 25 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, 8 hộ nhà dột nát không có khả năng làm nhà. Nhiều năm, Chi bộ không phát triển đảng viên do không tìm được nguồn. Giải quyết vấn đề, Đảng ủy xã cử 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ; phân công tổ cấp ủy phụ trách do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Ông Lầu A Tộng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tà Đứng, cho biết: Hiện nay, bản có 74 hộ, 346 nhân khẩu, Chi bộ có 11 đảng viên. Việc tăng cường đảng viên ở xã vào sinh hoạt đã nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của chi bộ bản.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phù Yên.

Theo ông Tộng, quá trình tổ chức thực hiện, các đảng viên gương mẫu đi đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất; hiện nay, bản canh tác 75 ha ngô ngọt, ngô giống cung cấp cho Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung. Các tổ chức đoàn thể của xã chủ động phối hợp với ban công tác Mặt trận, đoàn thể ở bản đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa. Từ năm 2020 đến nay, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, bản vận động nhân dân đóng góp, bê tông hóa 2 km đường nội bản; hỗ trợ xóa 3 nhà tạm. Cả bản hiện còn 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Về phát triển đảng viên, năm 2023, Chi bộ làm hồ sơ giới thiệu 1 nữ quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, huyện Mai Sơn có trên 204 lượt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn được các đồng chí cấp ủy huyện và công chức khối Đảng, đoàn thể đến dự sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo từ 94,9% trở lên. Đảng bộ các xã, thị trấn kết nạp 546 đảng viên, đạt 54,6% chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ; 83,5% số chi bộ bản, tiểu khu có chi ủy; có 28 bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương...

“Sai đâu phải sửa đó”

Huyện biên giới Sốp Cộp triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp toàn huyện quán triệt nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện tự giám sát theo Thông báo của Ban Chỉ đạo 32 Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng bộ các xã quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục, với tinh thần “sai đâu phải sửa đó”.

Cụ thể, khắc phục tình trạng nhiều chi bộ chưa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ sở; công tác phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chi bộ ít đảng viên, vùng đặc biệt khó khăn đạt tỷ lệ thấp... Một số đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục tình trạng phá rừng ở các nhiệm kỳ trước thiếu triệt để; tình trạng tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích một số xã giải quyết chưa dứt điểm.

Mường Lèo, huyện Sốp Cộp có 14.419 ha rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ. Khắc phục tình trạng phá rừng, nâng cao ý thức trong việc quản lý, bảo vệ rừng, các hộ dân, chủ rừng thực hiện ký cam kết với các trưởng bản; các trưởng bản ký cam kết với Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, thông tin: Xã đang duy trì hoạt động 11 tổ bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời nếu có trường hợp vi phạm vào rừng.

Khắc phục hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sốp Cộp kiểm tra, giám sát đối với 69 tổ chức đảng và 79 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 160 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Nội dung chủ yếu về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 08-NQ/HU của Ban Chấp Đảng bộ huyện về tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ở Sơn La đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt tỷ lệ cao; cơ sở yếu kém giảm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: Huy Ngoan, Quàng Hưởng, Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Phóng sự -
  Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, có những “cột mốc sống” là già làng, trưởng bản, người có uy tín với nhiều đóng góp tích cực giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.
 • 'Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Kinh tế -
  Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng hơn 107.000 ha cây trồng các loại. Thời điểm này, đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 • 'Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Kinh tế -
  Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.
 • 'Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  VẤN ĐỀ HÔM NAY -
  Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cụ thể hóa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
 • 'Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Alo 114 -
  Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giai đoạn 2021-2025, đã góp phần nâng cao khả năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Sơn La.
 • 'Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Kinh tế -
  Những năm qua, huyện Thuận Châu đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn; chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
 • 'Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Xã hội -
  Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 741 người khuyết tật; trong đó, có 669 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân của huyện luôn quan tâm, đảm bảo các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; động viên, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
 • 'Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Khoa Giáo -
  Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 1.246 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung các kiến thức, năng lực chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng chương trình giáo dục mới.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.