Vững nhịp cầu Đảng với nhân dân • Kỳ 2: Chuyển động từ cơ sở

Những chuyển động tích cực tại cơ sở với nhiều cách làm, vận dụng sáng tạo tại địa phương, cho thấy đã “soi” đúng bệnh, đưa ra các giải pháp không để xảy ra nguy cơ tái bản “trắng” đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản.

Nhân dân xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu đổ bê tông đường liên bản.

Gieo mầm - hái quả ngọt

Xây dựng đội ngũ đảng viên, phát triển đảng viên ở các xã vùng III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và giảm nghèo bền vững.

Sông Mã là huyện biên giới có 18 xã, 1 thị trấn (14 xã đặc biệt khó khăn), có 63 tổ chức cơ sở đảng (41 chi bộ cơ sở, 22 đảng bộ), 451 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy Sông Mã, cho biết: Xuất phát từ thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và đề án trọng tâm về công tác phát triển đảng viên ở chi bộ bản có ít đảng viên, thiếu bền vững, chi bộ bản chưa có chi ủy giai đoạn 2020-2025. Trong đó, việc tạo nguồn là “chìa khóa” quan trọng trong công tác phát triển Đảng.

Hằng tháng, Thường trực Huyện ủy phê duyệt danh sách cảm tình đảng của các tổ chức cơ sở đảng; giao các cơ quan, đơn vị liên quan mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện quy trình xem xét kết nạp Đảng kịp thời, đúng quy định. Giai đoạn 2021 - 2023, Thường trực Huyện ủy phê duyệt 1.147 quần chúng là cảm tình đảng; Trung tâm Chính trị huyện mở 30 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 1.625 học viên; 19 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.086 học viên.

Riêng những tổ chức cơ sở đảng có nhiều khó khăn phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách trực tiếp làm việc với tổ chức cơ sở đảng, nắm tình hình, tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng giải pháp sát thực tế, hiệu quả.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường mầm non Hoa Đào, xã Mường Cai, huyện Sông Mã.
Ảnh: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã

Ban Tổ chức Huyện ủy còn thành lập nhóm zalo gồm lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy và Bí thư, Phó Bí thư, công chức, viên chức phụ trách giúp việc công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện, kịp thời thông tin, đôn đốc, trao đổi, hướng dẫn các nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức đảng và đảng viên.

Sau 3 năm, Đảng bộ huyện Sông Mã kết nạp 1.513 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 189,1% Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, riêng năm 2023, kết nạp 700 đảng viên. Đến nay, 100% số bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế có đảng viên, có chi bộ; 57 chi bộ thiếu bền vững đầu nhiệm kỳ giảm còn 3 chi bộ; 314 chi bộ bản, tổ dân phố có chi ủy, đạt 99,1%; 312 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, đạt 98,4%... Kết quả đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện Sông Mã.

Hướng về cơ sở, giúp nơi yếu kém

Cùng với quan tâm phát triển đảng viên, việc củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được các địa phương quan tâm, chủ trương phân công tổ cấp ủy phụ trách, giúp các chi bộ giải quyết tốt những vấn đề khó, phức tạp, người dân quan tâm.

Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Sơn, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 12 tổ công tác triển khai các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị. Thành lập 11 tổ cấp ủy phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Phân công 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, giúp đỡ 123 bản đặc biệt khó khăn của huyện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại xã Chiềng Sung, thực hiện quy định của Huyện ủy Mai Sơn, ngày 24 hằng tháng, 7 tổ cấp ủy của xã xuống dự sinh hoạt tại các chi bộ bản. Bà Tòng Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sung, cho biết: Các tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị ở các chi bộ bản được phân công phụ trách.

Nhiều năm trước, Tà Đứng là bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn. Trước năm 2018, bản có 25 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo, 8 hộ nhà dột nát không có khả năng làm nhà. Nhiều năm, Chi bộ không phát triển đảng viên do không tìm được nguồn. Giải quyết vấn đề, Đảng ủy xã cử 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về sinh hoạt tại chi bộ; phân công tổ cấp ủy phụ trách do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Ông Lầu A Tộng, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tà Đứng, cho biết: Hiện nay, bản có 74 hộ, 346 nhân khẩu, Chi bộ có 11 đảng viên. Việc tăng cường đảng viên ở xã vào sinh hoạt đã nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của chi bộ bản.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phù Yên.

Theo ông Tộng, quá trình tổ chức thực hiện, các đảng viên gương mẫu đi đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất; hiện nay, bản canh tác 75 ha ngô ngọt, ngô giống cung cấp cho Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung. Các tổ chức đoàn thể của xã chủ động phối hợp với ban công tác Mặt trận, đoàn thể ở bản đến từng gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa. Từ năm 2020 đến nay, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, bản vận động nhân dân đóng góp, bê tông hóa 2 km đường nội bản; hỗ trợ xóa 3 nhà tạm. Cả bản hiện còn 2 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo. Về phát triển đảng viên, năm 2023, Chi bộ làm hồ sơ giới thiệu 1 nữ quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, huyện Mai Sơn có trên 204 lượt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn được các đồng chí cấp ủy huyện và công chức khối Đảng, đoàn thể đến dự sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo từ 94,9% trở lên. Đảng bộ các xã, thị trấn kết nạp 546 đảng viên, đạt 54,6% chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ; 83,5% số chi bộ bản, tiểu khu có chi ủy; có 28 bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương...

“Sai đâu phải sửa đó”

Huyện biên giới Sốp Cộp triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp toàn huyện quán triệt nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thực hiện tự giám sát theo Thông báo của Ban Chỉ đạo 32 Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đảng bộ các xã quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục, với tinh thần “sai đâu phải sửa đó”.

Cụ thể, khắc phục tình trạng nhiều chi bộ chưa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ sở; công tác phát triển Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chi bộ ít đảng viên, vùng đặc biệt khó khăn đạt tỷ lệ thấp... Một số đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục tình trạng phá rừng ở các nhiệm kỳ trước thiếu triệt để; tình trạng tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích một số xã giải quyết chưa dứt điểm.

Mường Lèo, huyện Sốp Cộp có 14.419 ha rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ. Khắc phục tình trạng phá rừng, nâng cao ý thức trong việc quản lý, bảo vệ rừng, các hộ dân, chủ rừng thực hiện ký cam kết với các trưởng bản; các trưởng bản ký cam kết với Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Lò Văn Chủ, Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, thông tin: Xã đang duy trì hoạt động 11 tổ bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời nếu có trường hợp vi phạm vào rừng.

Khắc phục hạn chế về công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sốp Cộp kiểm tra, giám sát đối với 69 tổ chức đảng và 79 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát đối với 160 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Nội dung chủ yếu về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 08-NQ/HU của Ban Chấp Đảng bộ huyện về tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng ở Sơn La đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt tỷ lệ cao; cơ sở yếu kém giảm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

(Còn nữa)

Bài, ảnh: Huy Ngoan, Quàng Hưởng, Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát hành, cung ứng sách giáo khoa năm học 2023-2024, triển khai công tác cung ứng, phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025.
 • 'Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đã dự Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024. Dự buổi Lễ, có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp, HTX, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
 • 'Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Du lịch -
  Mường La nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền các điểm, khu du lịch của các tỉnh, như: Mường La đi Than Uyên sang Sa Pa - Lào Cai, Mường La đi Mù Cang Chải sang Nghĩa Lộ - Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để huyện kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch. Đặc biệt nơi đây có điều kiện thiên nhiên phong phú, cùng với những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc tạo đà để du lịch của huyện Mường La bứt phá vươn xa.
 • 'Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Ảnh -
  Thời điểm này, những cánh đồng hoa cải ở huyện Vân Hồ đang đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những bông hoa cải trắng, cải vàng cùng bung nở, đua sắc đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải say đắm.
 • 'Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Alo 114 -
  Nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 • 'Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xã hội -
  Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phù Yên đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, các nhóm thiện nguyện triển khai các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 • 'Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Văn hoá - Xã hội -
  Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lớp học xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, giúp chị em thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
 • 'Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Xã hội -
  Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, tăng cường quản lý hoạt động tác nghiệp đối với các phóng viên trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
 • 'Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kinh tế -
  Xoài là một trong những cây trồng chủ lực gắn bó bao đời với người dân Yên Châu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.200 ha xoài, được trồng tập trung ở các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn, Sặp Vạt... chủ yếu là các giống xoài tròn, xoài hôi, tượng da xanh, Úc. Vụ xoài năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích xoài bắt đầu ra hoa, chuẩn bị vào kỳ kết trái. Đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao, nông dân trong huyện đang tích cực theo dõi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để mùa xoài bội thu.
 • 'Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Nông thôn mới -
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trên theo đúng kế hoạch.
 • 'Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Xây dựng Đảng -
  Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.