Vân Hồ tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quản lý lĩnh vực tài nguyên đất luôn đặt ra những yêu cầu cao và gặp một số khó khăn, như việc xác minh chính xác nguồn gốc các thửa đất xin cấp giấy  chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất còn nhiều vướng mắc, do nhân dân không quan tâm lưu giữ các loại giấy tờ liên quan. Trong những năm qua, huyện Vân Hồ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tạo điều kiện nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Nhân dân đăng ký làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Chiềng Khoa.

Ông Trần Hoàng Khiêm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vân Hồ, cho biết: Từ năm 2019 đến nay, huyện Vân Hồ đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD lần đầu cho nhân dân và các bản, tiểu khu... Trong quá trình triển khai, ngoài việc xác minh chính xác các loại giấy tờ liên quan nguồn gốc các thửa đất xin cấp giấy CNQSD đất còn nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân về lĩnh vực đất đai chưa sâu rộng; khả năng tham mưu của cán bộ, công chức địa chính cho UBND cấp xã xác lập nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất không phù hợp với hồ sơ, dẫn đến khó khăn cho việc thẩm định; xác minh quy hoạch đất của 3 loại rừng trên địa bàn huyện còn chồng chéo...

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp giấy CNQSD đất. Thường xuyên báo cáo, cập nhật số liệu cũng như những vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm có phương án tháo gỡ, bảo đảm tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hướng dẫn nhân dân hoàn thiện thủ tục, đăng ký đề nghị cấp giấy CNQSD đất theo quy định. Đề nghị giữ nguyên hiện trạng quy hoạch các cụm dân cư và quy hoạch đô thị hiện có.

Bên cạnh đó, Phòng còn chú trọng, nâng cao năng lực cán bộ địa chính cấp cơ sở; tập trung giải quyết, hoàn thành hồ sơ kê khai nộp thuế và nguồn gốc của các hồ sơ chưa rõ ràng; xác minh nguồn gốc đất thông qua việc tổ chức các cuộc họp bản, lấy xác nhận các thửa đất, nguồn gốc đất của các hộ làm căn cứ xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, xác minh và lập hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

Thực hiện hướng dẫn số 128 của liên ngành Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp để cấp giấy CNQSD đất, sau khi rà soát, Phòng đã phối hợp với UBND các xã hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy CNQSD đất lần đầu hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất. Đối với đất sản xuất lâm nghiệp biến động, trình UBND huyện thu hồi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để xem xét, lập hồ sơ chuyển mục đích sang đất ở hoặc đất sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có trên 2.000 ha đất tại các xã được chuyển mục đích sử dụng.

Ông Mùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xuân, thông tin: Hầu hết đất sản xuất nông nghiệp, đất ở của nhân dân trên địa bàn xã đều có nguồn gốc từ đất khai hoang. Qua rà soát từ năm 2020 đến nay, đa số nhân dân đều không lưu giữ giấy tờ, chứng từ chứng minh nguồn gốc của diện tích đất. Do đó, UBND xã chỉ đạo cán bộ địa chính cùng Ban quản lý các bản tiến hành đo đạc diện tích đất ở, đất sản xuất của từng hộ, để thống kê diện tích, cắm mốc và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác cấp giấy CNQSD đất.

Ông Bàn Văn Thanh, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, nói: Tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc có giấy CNQSD đất, nên đã làm hồ sơ đề nghị được cấp giấy cho 400 m2 đất ở và 5.000 m² đất sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình làm hồ sơ, tôi được các cơ quan chuyên môn của huyện giúp đỡ hoàn thiện các thủ tục cấp giấy CNQSD đất. Dù là vẫn ở trên phần đất của gia đình bấy lâu nay, nhưng khi được cấp giấy CNQSD đất vẫn thấy yên tâm hơn.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, huyện Vân Hồ phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân; giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm công tác quản lý, cũng như khai thác tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới