Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên

Ngày 12/5, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã làm việc tại huyện Bắc Yên về hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện.

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên. 

Từ 1/10/2022 đến 31/3/2023, tổng số phải thi hành là 84 việc, trong đó, đã thi hành xong 40 việc, đạt trên 54%; số việc còn phải thi hành tiếp chuyển kỳ sau 44 việc. Đối với kết quả thi hành án dân sự về tiền, tổng số phải giải quyết hơn 2,2 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành trên 1,56 tỷ đồng, bằng gần 69%; số chưa có điều kiện trên 704 triệu đồng, bằng hơn 31%. Tổng số vụ đã thi hành xong hơn 295 triệu đồng, đình chỉ trên 41 triệu đồng, đạt tỷ lệ 21,48%; số có điều kiện chưa thi hành xong hơn 1,2 tỷ đồng…  Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Bắc Yên báo cáo với Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Chi cục THADS huyện Bắc Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; kiểm soát chặt chẽ quy trình công tác, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thi hành án dân sự…

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh yêu cầu Chi cục THADS huyện Bắc Yên tiếp tục bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, phân công lãnh đạo, chấp hành viên trực tiếp theo dõi sát sao, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm công tác. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay khi có vụ việc thụ lý mới phát sinh. Đảm bảo kết quả thi hành án đạt được tỷ lệ cao, không để vụ việc chậm được xử lý, giải quyết hoặc tồn đọng kéo dài…

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới