Bản Chiềng Phú đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 22/3, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, đã tổ chức Lễ công bố bản Chiềng Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Bản Chiềng Phú có 94 hộ, với 380 nhân khẩu. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng NTM, cấp uỷ, ban quản lý, các đoàn thể trong bản cùng nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhà văn hóa bản và các công trình công cộng được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp. Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Đồng thời, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”… Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm. 100% tuyến đường giao thông trục bản, liên bản được cứng hoá; hệ thống điện lưới, nước sinh hoạt đảm bảo. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Nhiều năm liền bản được công nhận danh hiệu bản văn hóa… Với những kết quả đó, bản Chiềng Phú được Chủ tịch UBND huyện Yên Châu quyết định công nhận là bản đạt chuẩn NTM năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện trao quyết định công nhận xã Chiềng Phú đạt chuẩn NTM

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND xã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân, đã có thành tích trong công tác xây dựng bản Chiềng Phú đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân
Trần Sơn (Trung tâm TT-VH Yên Châu)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới