Sơn La thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực song với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính tri, năm 2023, tỉnh Sơn La thu hút được thêm 24 dự án, với vốn đăng ký 17.587 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tổng vốn đầu tư của 4 dự án, với số vốn tăng thêm 505 tỷ đồng.

Sơn La đang trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là kinh tế nông nghiệp và du lịch. Đặc biệt, ngày 25/12/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý, để kết nối đồng bộ quy hoạch các cấp, ngành; định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư... sớm đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Mai Sơn được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Trước yêu cầu của thực tiễn, để thu hút các nguồn đầu tư, năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung cấp xã, quy hoạch các khu đặc thù chức năng, thống nhất đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án tại địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thực hiện việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tỉnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm tốt công tác thu hút các nhà đầu tư; trong đó quan tâm thu hút các dự án chế biến sản phẩm nông sản để góp phần đưa Sơn La trở thành Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án liên quan đến nhu cầu về nhà ở, các dự án có ảnh hưởng đến môi trường và tác động lớn đến đời sống của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Công nhân Nhà máy may Phù Yên vào ca sản xuất.

Tập trung rà soát phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có phương án, lộ trình để triển khai cho từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định. Tiếp tục thống nhất mô hình quản lý, vận hành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thu hút đầu tư cơ sở chế biến nông sản vào các khu, cụm công nghiệp để xử lý môi trường tập trung. Triển khai thực hiện các đề án “Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”; Đề án “Định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2022-2030”; Đề án “Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030”; Lập các đề án phát triển du lịch huyện Bắc Yên trở thành khu du lịch cấp tỉnh; lập đề án phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030; Xây dựng và triển khai dự án sản phẩm du lịch khác biệt Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Triển khai lộ trình các bước xây dựng và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn nhằm đảm bảo mục tiêu định hướng đến 2025; nghiên cứu lộ trình xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Mộc Châu. Quan tâm thu hút đầu tư vào các dự án khai thác gắn với chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt như: Nikel, đồng...

Băng tải đường tự động tại Nhà máy đường Sơn La.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển các trung tâm thương mại tại các đô thị lớn của tỉnh; các dự án siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên tại mỗi trung tâm huyện. Thực hiện giới thiệu, thu hút và chuẩn bị đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Rà soát xử lý các dự án vi phạm phát luật về đầt đai, đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án đã được giao cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, chấm dứt các dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Từng ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sơn La và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với hệ thống quy định của pháp luật hiện hành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thực tiễn của tỉnh Sơn La.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, an toàn; nhất là hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch, điểm du lịch và hạ tầng khác (Cảng hàng không Nà Sản; tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng); hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, xây dựng các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Rà soát lại toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có lộ trình cụ thể để triển khai cho từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định: Khu công nghiệp Mai Sơn; Vân Hồ; các cụm công nghiệp trên địa bàn, tăng cường các giải pháp, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh công tác thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp tại địa bàn các huyện, thành phố không có khu công nghiệp.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giới thiệu địa điểm, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu các hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển các trung tâm thương mại tại các đô thị lớn của tỉnh như thành phố Sơn La, các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên; các dự án siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên tại mỗi trung tâm huyện.

Triển khai các bước xây dựng và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu định hướng đến 2025, trong đó: tiếp tục triển khai 04 vùng quả, cây công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Sông Mã (02 vùng), Yên Châu, Thuận Châu. Tổ chức triển khai có hiệu quả đề án, kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và công nghệ về nông lâm nghiệp tại Tiểu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu. Tích hợp quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La vào năm 2030 vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

Thu hút và nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (FDI), tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư. Hỗ trợ tạo điều kiện, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trong thực hiện các hoạt động đầu tư tại địa bàn, tăng cường các hoạt động đối thoại định kỳ, đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tuyên truyền định hướng thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, tăng cường hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư đến cả nước, cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động ngoại giao, tham gia các sự kiện, làm việc của tỉnh. Thực hiện tốt công tác vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn NGO, FDI và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

 

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 3. Những “cột mốc sống” nơi biên cương

  Phóng sự -
  Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, có những “cột mốc sống” là già làng, trưởng bản, người có uy tín với nhiều đóng góp tích cực giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.
 • 'Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Tăng cường các biện pháp phòng trừ dịch hại

  Kinh tế -
  Vụ xuân năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng hơn 107.000 ha cây trồng các loại. Thời điểm này, đang xuất hiện các loại sâu bệnh gây hại cây trồng. Ngành Nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, dự báo tình hình sâu bệnh; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
 • 'Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Giúp hội viên sản xuất hiệu quả

  Kinh tế -
  Tháng 5/2023, Chi hội làm vườn VAC xã Mường Bú, huyện Mường La thành lập, gồm 17 thành viên, với mục đích giúp nhau sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế. Sau gần một năm đi vào hoạt động, Chi hội đã góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế vườn, nâng cao đời sống của các hội viên.
 • 'Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

  VẤN ĐỀ HÔM NAY -
  Những năm qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo được cụ thể hóa, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
 • 'Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  Alo 114 -
  Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giai đoạn 2021-2025, đã góp phần nâng cao khả năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Sơn La.
 • 'Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

  Kinh tế -
  Những năm qua, huyện Thuận Châu đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tăng quy mô đàn; chăn nuôi tập trung quy mô gia trại, trang trại, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.
 • 'Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Chăm lo đời sống cho người khuyết tật

  Xã hội -
  Trên địa bàn huyện Vân Hồ có 741 người khuyết tật; trong đó, có 669 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân của huyện luôn quan tâm, đảm bảo các đối tượng được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định; động viên, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.
 • 'Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

  Khoa Giáo -
  Hiện nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 1.246 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non, tiểu học và THCS. Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên được cập nhật, hoàn thiện và bổ sung các kiến thức, năng lực chuyên môn, đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng chương trình giáo dục mới.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 • 'Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La

  Thời sự - Chính trị -
  Ngày 21/4, Viettel Sơn La đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Viettel Sơn La (20/4/2004-20/4/2024). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.