Sơn La thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực song với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính tri, năm 2023, tỉnh Sơn La thu hút được thêm 24 dự án, với vốn đăng ký 17.587 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tổng vốn đầu tư của 4 dự án, với số vốn tăng thêm 505 tỷ đồng.

Sơn La đang trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là kinh tế nông nghiệp và du lịch. Đặc biệt, ngày 25/12/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý, để kết nối đồng bộ quy hoạch các cấp, ngành; định hình các đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư... sớm đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Mai Sơn được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Trước yêu cầu của thực tiễn, để thu hút các nguồn đầu tư, năm 2024, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung cấp xã, quy hoạch các khu đặc thù chức năng, thống nhất đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án tại địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thực hiện việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tỉnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm tốt công tác thu hút các nhà đầu tư; trong đó quan tâm thu hút các dự án chế biến sản phẩm nông sản để góp phần đưa Sơn La trở thành Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc thẩm định, quản lý và giám sát đối với các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án liên quan đến nhu cầu về nhà ở, các dự án có ảnh hưởng đến môi trường và tác động lớn đến đời sống của người dân trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Công nhân Nhà máy may Phù Yên vào ca sản xuất.

Tập trung rà soát phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có phương án, lộ trình để triển khai cho từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định. Tiếp tục thống nhất mô hình quản lý, vận hành các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; thu hút đầu tư cơ sở chế biến nông sản vào các khu, cụm công nghiệp để xử lý môi trường tập trung. Triển khai thực hiện các đề án “Phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”; Đề án “Định hướng phát triển Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia, giai đoạn 2022-2030”; Đề án “Phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030”; Lập các đề án phát triển du lịch huyện Bắc Yên trở thành khu du lịch cấp tỉnh; lập đề án phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2030; Xây dựng và triển khai dự án sản phẩm du lịch khác biệt Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Triển khai lộ trình các bước xây dựng và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn nhằm đảm bảo mục tiêu định hướng đến 2025; nghiên cứu lộ trình xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Mộc Châu. Quan tâm thu hút đầu tư vào các dự án khai thác gắn với chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt như: Nikel, đồng...

Băng tải đường tự động tại Nhà máy đường Sơn La.

Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển các trung tâm thương mại tại các đô thị lớn của tỉnh; các dự án siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên tại mỗi trung tâm huyện. Thực hiện giới thiệu, thu hút và chuẩn bị đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Rà soát xử lý các dự án vi phạm phát luật về đầt đai, đầu tư, thu hồi đất đối với các dự án đã được giao cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, chấm dứt các dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Từng ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sơn La và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với hệ thống quy định của pháp luật hiện hành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện thực tiễn của tỉnh Sơn La.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, an toàn; nhất là hạ tầng giao thông kết nối các khu du lịch, điểm du lịch và hạ tầng khác (Cảng hàng không Nà Sản; tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ quan trọng); hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch. Phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, xây dựng các khu, điểm du lịch, bản du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Rà soát lại toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có lộ trình cụ thể để triển khai cho từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định: Khu công nghiệp Mai Sơn; Vân Hồ; các cụm công nghiệp trên địa bàn, tăng cường các giải pháp, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh công tác thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp tại địa bàn các huyện, thành phố không có khu công nghiệp.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, giới thiệu địa điểm, khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu các hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics, phát triển các trung tâm thương mại tại các đô thị lớn của tỉnh như thành phố Sơn La, các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên; các dự án siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên tại mỗi trung tâm huyện.

Triển khai các bước xây dựng và hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu định hướng đến 2025, trong đó: tiếp tục triển khai 04 vùng quả, cây công nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Sông Mã (02 vùng), Yên Châu, Thuận Châu. Tổ chức triển khai có hiệu quả đề án, kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và công nghệ về nông lâm nghiệp tại Tiểu khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu. Tích hợp quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La vào năm 2030 vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

Thu hút và nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (FDI), tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục, nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư. Hỗ trợ tạo điều kiện, đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trong thực hiện các hoạt động đầu tư tại địa bàn, tăng cường các hoạt động đối thoại định kỳ, đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và tuyên truyền định hướng thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, tăng cường hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các tiềm năng và lợi thế của tỉnh, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư đến cả nước, cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động ngoại giao, tham gia các sự kiện, làm việc của tỉnh. Thực hiện tốt công tác vận động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn NGO, FDI và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh, xanh, bền vững.

 

Minh Khánh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới