UBND tỉnh lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 10/3, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 chương, 236 điều, đã thể chế hóa 10 nhóm chính sách lớn theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các băn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND tỉnh đã ban hành 3 công văn, 1 kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức hội nghị lấy ý kiến đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về dự thảo luật. Đến ngày 10/3, đã có 242 ý kiến tham gia, trong đó, 7 ý kiến nhất trí, 235 ý kiến tham gia góp ý chỉnh sửa, bổ sung. Các nội dung tham gia chủ yếu: Chính sách, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giá đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách về đất đai, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; mục đích và chế độ quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường…

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành báo cáo nhanh các vấn đề góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tập trung thảo luận, tham gia thêm một số nội dung để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và việc thu hút đầu tư, như: Quản lý đất nông lâm trường; sử dụng đất liên quan đến sử dụng đất đa mục đích; một số vấn đề liên quan đến chính sách tài chính về đất đai trong dự thảo; xem xét nội dung nhà đầu tư thỏa thuận bồi thường đất thực hiện dự án; điều chỉnh và có cơ chế rõ ràng về quỹ phát triển đất…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt sâu rộng tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 170… Phân tích đánh giá từng trường hợp cụ thể, thống kê rõ vướng mắc, nội dung cần kiến nghị sửa đổi, tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi Trường chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến của đại biểu, xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo đúng thời gian quy định.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới