Phiên họp thứ 38, Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 38, Thường trực HĐND tỉnh khóa XV. Dự phiên họp, có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan.

Phiên họp thứ 38, Thường trực HĐND tỉnh.

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến đối với Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 12/1/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý trên địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 – 2025; Tờ trình số 26 TTr-UBND ngày 16/2/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh, quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu mở rộng phạm vi chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng trồng cây dược liệu quý trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các huyện, thành phố về điều chỉnh một số khu vực không được phép chăn nuôi để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đề nghị các ban HĐND tỉnh tập trung triển khai chương trình công tác của các ban HĐND năm 2024; triển khai khảo sát, giám sát đúng kế hoạch; đề xuất các nội dung HĐND tỉnh giao đảm bảo chất lượng; phối hợp làm việc với các sở, ngành theo lĩnh vực phân công.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới