Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12

Ngày 26/5,  Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung 

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh về: Phân bổ chi tiết danh mục dự án kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021- 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Ban Dân tộc của HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu, khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số nội dung tại tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo tính thống nhất, khoa học, đúng quy định, khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 12.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới