Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Yên Châu

Ngày 27/2, đồng chí Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Châu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Yên Châu đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để mở rộng thị trấn Yên Châu và giải thể xã Viêng Lán. Theo đó, điều chỉnh khoảng 8,14 km2 /25,93 km2 và 2.491 người sáp nhập vào thị trấn Yên Châu (phần diện tích tự nhiên còn lại của xã Viêng Lán khoảng 17,79 km2 sẽ điều chỉnh vào xã Chiềng Pằn); điều chỉnh khoảng 6,44 km2 /54,33 km2 và 2.532 người /4.617 người của xã Sặp Vạt sáp nhập vào thị trấn Yên Châu.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp là 13 xã, 1 thị trấn; giảm 1 xã. Sau khi thực hiện điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn Yên Châu có tổng diện tích tự nhiên 15,75 km2, quy mô dân số gần 9.000 người…

Lãnh đạo huyện Yên Châu kiến nghị tại hội nghị.

UBND huyện Yên Châu đã đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách xã, bảo đảm chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập có hiệu lực…

Sở Nội vụ đề nghị huyện Yên Châu hoàn thiện hồ sơ phân loại đô thị thị trấn Yên Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; tổ chức xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình cấp có thẩm quyền quyết định; lấy ý kiến cử tri và HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới