Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về TTHC cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 14/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến đến 63 đầu cầu các tỉnh, thành phố.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự phiên họp có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện UBND các huyện, thành phố.

Trong 10 tháng qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Các bộ, ngành cắt giảm, đơn giản hóa 341 quy định kinh doanh, 437 TTHC/1.086 TTHC (đạt 40%) để thực thi 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, trong đó, 5 bộ, ngành hoàn thành thực thi phương án; 21/22 bộ, ngành và 61/63 địa phương công bố 4.028 TTHC nội bộ; 5 địa phương phê duyệt phương án đối với 117 TTHC nội bộ, trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa 32 TTHC.

100% số bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; 36/63 địa phương triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; 40/63 địa phương tham mưu, ban hành nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhằm thu hút người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến; 24 địa phương hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử, có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao…

Tuy nhiên, công tác CCHC còn tồn tại hạn chế, như: Tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực thiếu đồng bộ; việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC hạn chế; việc tổ chức, vận hành bộ phận một cửa các cấp nhiều nơi còn chưa đúng quy định, nhất là cấp xã…

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ; tăng cường thực hiện sắp xếp, thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định về tinh giản biên chế, kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới