Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La”

Ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, với chủ đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp”.

Toàn cảnh hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Lò Thị Thúy Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Dự hội thảo có đại diện Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy.

Đồng chí Lò Thị Thúy Hà phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Lò Thị Thúy Hà nhấn mạnh: Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Làm cơ sở tham vấn với các bộ, ban, ngành của Trung ương, của tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây cũng là dịp tuyên truyền, quán triệt và nâng cao hơn một bước việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và cả nước nói chung.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận đến từ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Học viện An ninh Nhân dân, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên và các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện ủy, thành ủy trong toàn tỉnh.

Ban tổ chức hội thảo đã tiến hành nghiên cứu, thẩm định và chia thành 3 nội dung gồm: Một số vấn đề lý luận và quan điểm chỉ đạo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả thực hiện, bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện và những gợi mở để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Gần 50 bài tham luận, nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều góc tiếp cận, lĩnh vực công tác trong hệ thống chính trị, đã thống nhất khẳng định: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là một nội dung cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ảnh hưởng trực tiếp và có ý nghĩa quyết định đối với sự sống còn của Đảng và chế độ ta.

 

 

 

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo phát biểu tổng luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo khẳng định: Các vấn đề, nội dung thảo luận tại hội thảo trên cơ sở phân tích khoa học, toàn diện, biện chứng, đã góp phần làm rõ, sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào tình hình cụ thể của tỉnh Sơn La trong thời gian tới. Đây chính là những kinh nghiệm quý, có giá trị thực tiễn cao, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cũng là những tài liệu quý để Ban tổ chức hội thảo tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn biên tập Bộ tài liệu "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay”, phục vụ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền - Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới