Hệ thống chính trị một đảng cầm quyền ở Việt Nam - sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử

Lịch sử chính trị thế giới đã cho chúng ta nhiều bài học để thấy rằng sự chia rẽ, phân rã, thiếu tập trung về quyền lực chính trị sẽ dẫn đến sự bất hòa, đó chính là mầm mống cho những nỗi thống khổ, bất hạnh của người dân. Thực tiễn cũng cho thấy, chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh lịch sử-xã hội ở Việt Nam.

Những nghịch lý và hệ lụy của chế độ đa đảng

Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là một khuynh hướng tổ chức đời sống chính trị-xã hội xuất hiện từ đầu thế kỷ 18 với xu hướng tuyệt đối hóa sự đa dạng, đối kháng của các đảng chính trị. Chế độ đa đảng là hệ thống mà ở đó có nhiều đảng chính trị có khả năng giành quyền điều hành chính phủ một cách độc lập hay liên minh với nhau.

Lịch sử chính trị thế giới cho chúng ta một số bài học để thấy rằng hệ thống đa đảng đối lập nhiều khi không dẫn các quốc gia theo con đường này đến hòa bình, ổn định và phồn vinh, mà ngược lại nó dẫn đến sự bất hòa, phân lập, thậm chí là tê liệt của bộ máy công quyền. Trở lại bối cảnh lịch sử của nước Đức cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nước Đức thời kỳ này tồn tại nhiều đảng phái chính trị, mỗi đảng đại diện cho những lợi ích xã hội được xác định rõ ràng, tranh giành quyền lực và lợi lộc từ quyền lực, thỏa hiệp và ký kết thỏa hiệp với nhau khi nào có thể. Sự chia rẽ trong đời sống chính trị không chỉ dẫn đến hậu quả đau đớn cho Đức vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà hiện vẫn còn dẫn tới sự bất ổn chính trị, làm gia tăng nghèo đói và bạo loạn ở nhiều nước trên thế giới.

Nhìn lại cuộc cách mạng “mùa xuân Ả Rập” diễn ra năm 2011 cho thấy điều đó. Phân hóa giàu nghèo, tham nhũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự nổi dậy lật đổ chính quyền tại một loạt quốc gia ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông. Nhưng sau khi lật đổ chính quyền, điều mà người dân trông chờ là một nền chính trị ổn định, ít tham nhũng, quan tâm đến đời sống của đại đa số người dân, những gì mà các thế lực bên ngoài rao giảng đã không được thực thi trên thực tế. Thay vào đó là sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái và thế lực chính trị. Cho đến hiện tại, ở các quốc gia này, không có một đảng chính trị hay một lực lượng chính trị nào đủ mạnh để có thể thống nhất, lãnh đạo đất nước khiến xã hội vẫn chưa đi vào ổn định và phát triển.

Thể chế đa đảng với cách thức tổ chức cho phép các đảng đối lập phản đối chính sách của đảng cầm quyền nhằm thực hiện dân chủ, nhưng nghịch lý của nó là khiến chính phủ trở nên phân rã và chia rẽ. Sự phân cực chính trị làm phân tán nguồn lực và các chính sách đem lại lợi ích cho đa số người dân thường sẽ khó được thực thi. Bởi khi không nắm chính quyền, các đảng chính trị sẽ có nhiệm vụ là tìm mọi cách phê phán chính sách của đảng đối lập; mục đích chính của việc làm này không phải là để có tiếng nói phản biện nhằm làm cho chính sách được thực thi một cách tốt hơn mà là để giành giữ lá phiếu cho đảng mình trong các lần bầu cử tiếp theo.

Nhìn vào đời sống chính trị của các quốc gia tổ chức theo chế độ đa đảng đối lập, chúng ta sẽ thấy các đảng chính trị để tranh giành quyền lực, họ không dựa trên lợi ích của đông đảo người dân nhằm giải quyết các vấn đề mà xuất phát từ lợi ích của đảng phái, thậm chí là lợi ích cá nhân hẹp hòi. 

Sự lựa chọn cho ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Lịch sử chính trị thế giới đã cho chúng ta nhiều bài học để thấy rằng sự chia rẽ, phân rã, thiếu tập trung về quyền lực chính trị sẽ dẫn đến sự bất hòa, đó chính là mầm mống cho những nỗi thống khổ, bất hạnh của người dân.

Tại Việt Nam, vào cuối thập niên 20 của thế kỷ trước, cùng với sự phát triển của các phong trào yêu nước, các tổ chức cộng sản đảng đã ra đời mà tiêu biểu là An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng và Tân Việt Cách mạng Đảng. Sau khi ra đời 3 tổ chức cộng sản đều tuyên bố ủng hộ Quốc tế cộng sản và đều tự nhận mình là đảng cách mạng chân chính. Tuy nhiên sự xuất hiện và tồn tại 3 tổ chức cộng sản đảng cùng hoạt động cách mạng đã dẫn đến sự chia rẽ nguồn lực, các đảng công kích lẫn nhau để tranh giành ảnh hưởng. Sự chia rẽ, công kích lẫn nhau của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thời kỳ này đã gây tổn hại lớn cho sự phát triển của phong trào cách mạng và gây nên tâm trạng nghi ngờ, hoang mang trong quần chúng.

Để chấm dứt sự chia rẽ và công kích lẫn nhau của các tổ chức cộng sản, đầu tháng giêng năm 1930, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đến Hương Cảng để triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930 là minh chứng lịch sử cho chúng ta thấy cách thức tổ chức một đảng duy nhất cầm quyền, đây là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử, phù hợp với đặc trưng văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta.

So với thể chế đa đảng đối lập, nhiều quan điểm cho rằng các quốc gia có một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước đó là “chế độ độc đảng toàn trị”. Hằng năm, các báo cáo về chỉ số tự do dân chủ (Democracy Index) vẫn dựa vào tiêu chí đa đảng đối lập để đánh giá mức độ tự do, dân chủ của một quốc gia. Dựa vào các báo cáo này, họ rao giảng rằng các quốc gia như Việt Nam có một đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước thì xu hướng chung “đảng đó sẽ độc chiếm quyền lực, tiếm đoạt các chức năng của nhà nước, kiểm soát toàn bộ đời sống của xã hội nói chung, của cá nhân nói riêng”. Họ "khuyến cáo" rằng, "Việt Nam cần phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để thực hiện dân chủ"(!).

Tuy nhiên phải hiểu rằng, dù đề cập đến dân chủ như một giá trị tốt đẹp, dân chủ như một hình thức cai trị, một cách thức ra các quyết định chung hay dân chủ như một chế độ chính trị thì tất cả các ngữ nghĩa này đều không bắt nguồn từ cách thức tổ chức các đảng chính trị như thế nào. Dù là chế độ một đảng nhưng chúng ta đã, đang thực hiện dân chủ theo những cách riêng, phù hợp với đặc trưng văn hóa, tập quán, lối sống và năng lực thực hành dân chủ của người dân Việt Nam.

Lịch sử đấu tranh cách mạng ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo đất nước, đó là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử, phù hợp với phong tục, tập quán, năng lực thực hành dân chủ của người Việt. Nếu ai đó nói với chúng ta rằng Việt Nam cần phải học hỏi các quốc gia trên thế giới, phải xóa bỏ chế độ độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam để tổ chức đời sống chính trị theo chế độ đa đảng, nhất là đa đảng đối lập giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới thì chúng ta đừng hoang mang, dao động, mà hãy nhìn vào đời sống chính trị của các quốc gia theo chế độ đa đảng, đặc biệt là hệ thống đa đảng đối lập đã được phân tích cụ thể ở phần trên. Hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của người dân ở các quốc gia đã trải qua "mùa xuân Ả Rập" hay trải qua "cách mạng sắc màu", những người đã tin theo những lời xúi giục đó, họ đang khát khao như thế nào về một cuộc sống yên bình, ổn định, không có xung đột, đói nghèo và tội phạm gia tăng để cân nhắc quan điểm và lựa chọn hành động cho đúng.

Cho đến hiện nay, chế độ đa đảng, đặc biệt là đa đảng đối lập với đại diện theo tỷ lệ vẫn được các quốc gia phương Tây sử dụng như một “tiêu chuẩn của các nền dân chủ tiên tiến”. Lịch sử tổ chức đời sống chính trị trên thế giới lại cho chúng ta thấy rằng, dân chủ không bắt nguồn từ cách thức chúng ta tổ chức các đảng chính trị như thế nào. Nếu bạn đọc ở đâu đó hay nghe ai đó thuyết giảng rằng Việt Nam cần phải xây dựng chế độ đa đảng giống như mô hình của nhiều quốc gia phương Tây, thì bạn hãy nhớ rằng: Hiện nay, trên thế giới đang có hàng chục quốc gia lựa chọn thể chế "đa nguyên, đa đảng" nhưng đang chìm trong đói nghèo, khủng hoảng chính trị triền miên. Chúng ta có lợi thế hơn họ bởi chúng ta có những tấm gương trước mắt để học hỏi và lựa chọn. Sự lựa chọn đúng đắn nhất của chúng ta là: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đây là sự lựa chọn cho sự ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta và sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.

Theo QĐND
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

 • 'Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2024-2025

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát hành, cung ứng sách giáo khoa năm học 2023-2024, triển khai công tác cung ứng, phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025.
 • 'Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9

  Khoa Giáo -
  Ngày 29/2, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đã dự Lễ phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 9, năm 2024. Dự buổi Lễ, có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp, HTX, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh.
 • 'Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Mường La thúc đẩy phát triển du lịch

  Du lịch -
  Mường La nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền các điểm, khu du lịch của các tỉnh, như: Mường La đi Than Uyên sang Sa Pa - Lào Cai, Mường La đi Mù Cang Chải sang Nghĩa Lộ - Yên Bái, đây là điều kiện thuận lợi để huyện kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch. Đặc biệt nơi đây có điều kiện thiên nhiên phong phú, cùng với những nét văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc tạo đà để du lịch của huyện Mường La bứt phá vươn xa.
 • 'Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Mùa hoa cải ở Vân Hồ

  Ảnh -
  Thời điểm này, những cánh đồng hoa cải ở huyện Vân Hồ đang đua nhau khoe sắc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Những bông hoa cải trắng, cải vàng cùng bung nở, đua sắc đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng phải say đắm.
 • 'Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Chủ động triển khai các phương án PCCC

  Alo 114 -
  Nhằm hạn chế thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, thành phố Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
 • 'Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

  Xã hội -
  Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Huyện đoàn Phù Yên đã kết nối với nhiều cơ quan, đơn vị, các nhóm thiện nguyện triển khai các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
 • 'Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Thêm kiến thức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

  Văn hoá - Xã hội -
  Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lớp học xóa mù chữ cho hội viên, phụ nữ, giúp chị em thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các kiến thức, mạnh dạn trong giao tiếp và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng.
 • 'Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí

  Xã hội -
  Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, tăng cường quản lý hoạt động tác nghiệp đối với các phóng viên trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.
 • 'Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kỳ vọng mùa xoài bội thu

  Kinh tế -
  Xoài là một trong những cây trồng chủ lực gắn bó bao đời với người dân Yên Châu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.200 ha xoài, được trồng tập trung ở các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn, Sặp Vạt... chủ yếu là các giống xoài tròn, xoài hôi, tượng da xanh, Úc. Vụ xoài năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích xoài bắt đầu ra hoa, chuẩn bị vào kỳ kết trái. Đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao, nông dân trong huyện đang tích cực theo dõi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để mùa xoài bội thu.
 • 'Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

  Nông thôn mới -
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 toàn tỉnh có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu trên theo đúng kế hoạch.
 • 'Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Dân vận khéo ở Dồm Cang

  Xây dựng Đảng -
  Với phương châm hướng về cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.