Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý II

Ngày 22/3, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, nhóm chuyên gia.

Trong quý I, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ cộng tác viên chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đăng tải các tin, bài, tham gia bình luận, đấu tranh, phản bác lại thông tin sai trái, xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh. Các cơ quan truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ, mở chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa các hình thức thông tin; đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thiếu khách quan, các luận điệu xuyên tạc trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh.

Thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động phối hợp, tham mưu, triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ, rõ việc, rõ trách nhiệm được phân công. Đội ngũ cộng tác viên và tổ thư ký, nhóm chuyên gia được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả và trách nhiệm, tích cực tuyên truyền trên không gian mạng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả  các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, nhất là về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Nâng cao chất công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các quy định về bảo mật quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong sử dụng internet, mạng xã hội, chia sẻ, bình luận những thông tin tích cực, chính thống và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới