Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Sông Mã luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện. Qua đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Công an xã Yên Hưng, huyện Sông Mã tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), phát huy vai trò của các lực lượng chức năng, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương. Quá trình triển khai được lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, tăng cường chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Hằng năm, huyện chỉ đạo 100% xã, thị trấn tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, ra mắt các mô hình đảm bảo ANTT, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; tuyên truyền pháp luật, tổ chức cho nhân dân ký cam kết chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của bản, tổ dân phố... Từ năm 2023 đến nay, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức 9 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia đảm bảo ANTT, PCCC và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho 943 lượt người dân.

Là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đảm bảo ANTT. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở... Đồng thời, hướng dẫn và phối hợp với các xã, thị trấn duy trì 53 mô hình xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: “Tự quản, tự phòng”, “Nhóm liên gia tự quản”; “Tổ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ, hòa nhập cộng đồng”; “Cổng trường an toàn giao thông”; “camera an ninh”...

Đến hết năm 2023, huyện có 100% các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trạm y tế;  90,4% bản, tiểu khu, tổ dân phố; 96% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, xã Chiềng Cang có 5 cán bộ công an chính quy, 25 công an viên, 25 tổ an ninh nhân dân, 25 đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng, 25 tổ hòa giải và 168 nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự. Hằng năm, xã vận động nhân dân tham gia tố giác, phát giác người sử dụng trái phép chất ma túy; giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức cho 100% bản ký cam kết về vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, còn cung cấp tài liệu tuyên truyền phát trên loa truyền thanh của các bản; đăng tải các nội dung tuyên truyền trên trang fanpage của Công an xã.

Ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, cho biết: Với phương châm tự phòng ngừa, tự quản là chính, xã triển khai phong trào đến 100% bản; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhân dân trong xã đã tự giác giao nộp 20 khẩu súng tự chế.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại huyện Sông Mã đã khơi dậy sức mạnh của nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới