Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội năm 2023.

Mục đích là tiếp tục duy trì, giữ vững những kết quả đã đạt được đối với địa bàn đã tổ chức vận động chuyển hóa thành công; đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá, xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) để lựa chọn đưa vào chuyển hóa; trong đó chú ý đối với các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy gắn với thực hiện Đề án “Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2023 của UBND tỉnh.

Giao chỉ tiêu hoàn thành việc trình Bộ Công an đưa ra địa bàn khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với 19 xã tại các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp. Giao hoàn thành chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội đối với 2 xã: Chiềng Lương, huyện Mai Sơn; Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Giao xác định, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH năm 2023; chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để xây dựng địa bàn không có ma túy đối với 11 xã thuộc các huyện, thành phố (trừ huyện Quỳnh Nhai). Giao chuyển hóa địa bàn đối với 59 bản ở các huyện, thành phố (trừ huyện Vân Hồ và Phù Yên).

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới