Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngày 1/4, Công an tỉnh tổ chức khai mạc huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH 6 tháng đầu năm 2024 cho 170 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ và chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Khai mạc huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ định kỳ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.  

Tham gia huấn luyện, các học viên được quán triệt những kiến thức cơ bản về: Luật PCCC; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 83/2017 NĐ-CP quy định về công tác CNCH của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C07 về công tác chữa cháy và CNCH; nghiên cứu, học tập công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH và xem phim huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH đối với các tình huống chữa cháy và CNCH...

Học viên được giới thiệu về các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 
Học viên tham gia thực hành.

Thông qua huấn luyện củng cố, nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực thao tác, thực hành các kỹ năng phục vụ công tác chữa cháy và CNCH; rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sức chiến đấu cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng PCCC và CNCH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng xử lý mọi tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra; góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Phạm Hoa
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới