Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân

Cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Huyện ủy Mộc Châu đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu; phát huy dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân, thực hiện mục tiêu xây dựng Mộc Châu trở thành thị xã.

Giọng nữ
Lãnh đạo huyện Mộc Châu đối thoại với nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, triển khai thực thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, lồng ghép với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với quan điểm gần dân và trọng dân, Huyện ủy Mộc Châu đã chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ cơ sở. Năm 2023, Huyện ủy Mộc Châu đã tổ chức 6 cuộc đối thoại ở cấp huyện; các xã, thị trấn tổ chức 18 cuộc đối thoại. Riêng đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã 2 lần đối thoại với nhân dân, qua đó trả lời, làm rõ và giao các cơ quan chức năng giải quyết 60 ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Đồng chí Trần Dân Khôi, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy đảng theo hướng “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm cho dân tin” và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Việc thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân đã kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, nguyện vọng chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, thông tin kịp thời định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Triển khai thực hiện Đề án thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu. Theo đó, khi thành lập thị xã Mộc Châu, dự kiến sẽ có phương án chia tách, sáp nhập 15 xã, thị trấn thành 8 phường: Mộc Lỵ, Mộc Sơn, Bình Minh, Thảo Nguyên, Cờ Đỏ, Vân Sơn, Đông Sang, Mường Sang và 7 xã: Tân Yên, Đoàn Kết, Chiềng Chung, Chiềng Hắc, Chiềng Khừa, Chiềng Sơn và Lóng Sập. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã thực hiện việc công khai những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, các phương án sắp xếp, đặt tên các phường, xã cũng như các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo Đề án, thị trấn Mộc Châu dự kiến sẽ tách và thành lập 2 phường, gồm: Mộc Lỵ và Mộc Sơn. Thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Mộc Châu và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mộc Châu để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Mộc Châu; phương án đổi tên, đặt tên các xã, phường sau khi chia tách và sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộc Châu, thông tin: Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ, công chức liên quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện xin ý kiến cử tri; nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ông Trần Văn Tùng, tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, chia sẻ: Được lãnh đạo, cán bộ của thị trấn tuyên truyền, nhân dân đã nắm rõ chủ trương và đồng thuận với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân đã góp phần quan trọng trong xây dựng bộ máy chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đồng thuận của nhân dân và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. 

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới