Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Đảng bộ huyện Mai Sơn đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, từ đó, đề ra biện pháp khắc phục, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày thêm vững mạnh.

Giọng nữ
Lãnh đạo Huyện ủy Mai Sơn trao đổi với đảng viên chi bộ bản Mứn Đoàn Kết, xã Mường Bon công tác xây dựng bản nông thôn mới.

Đảng bộ huyện Mai Sơn có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, 28 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở trực thuộc, hơn 9.420 đảng viên. Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có trọng tâm, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kết luận giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU. Chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn lựa chọn các vấn đề còn hạn chế, yếu kém, củng cố, khắc phục, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Tiếp tục chỉ đạo 12 tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Duy trì hoạt động 11 tổ cấp ủy phụ trách các chi bộ, đảng bộ cơ sở; phân công 49 chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị giúp đỡ 118 bản đặc biệt khó khăn của huyện về việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phân công 33 cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể huyện dự sinh hoạt với chi bộ thôn, bản, tiểu khu.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết số 02-NQ/TU để ban hành các văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu và cấp ủy viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Phiêng Pằn tuyên truyền pháp luật tại bản Phiêng Khàng.

Đồng chí Lò Văn May, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cò Nòi, cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể xã, đảm bảo rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phù hợp với quy định. Thành lập 5 tổ cấp ủy theo dõi, phụ trách các chi bộ trực thuộc. Các tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc cấp ủy các chi bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ đảng viên. Thường xuyên nắm tâm tư nguyện vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Triển khai Đề án xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Huyện ủy Mai Sơn đã thành lập 3 tổ công tác thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bản đăng ký xây dựng nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức hiệu quả ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện 12 chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công ty cổ phần Chè Sơn La tuyên truyên cho nông dân xã Phiêng Cằm tham gia chuỗi sản xuất chè.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, huyện Mai Sơn có trên 204 lượt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn được các đồng chí cấp ủy huyện, công chức khối Đảng, đoàn thể đến dự sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo từ 94,9% trở lên. Đảng bộ các xã, thị trấn kết nạp 546 đảng viên, đạt 54,6% chỉ tiêu kế hoạch của nhiệm kỳ; 83,5% số chi bộ thôn, bản, tiểu khu có ban chi ủy; có 28 bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương. Năm qua, có 68/72 chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó, 13 chi bộ, đảng bộ cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi, đảng bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU, đã giúp các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Mai Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, vì cuộc sống của nhân dân.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới