Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đảng bộ xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu triển khai Nghị quyết số 06-NQ/HU.

Đồng chí Nguyễn Đắc Lực, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 29/1/2021 về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, trọng tâm là lao động nông thôn, nhân lực phát triển kinh tế tập thể và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng nghề nghiệp cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức huyện, xã.

Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng chú trọng lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, mức độ tín nhiệm để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo. Ưu tiên chọn cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Báu, Bí thư Đảng ủy xã Phổng Lái, cho hay: Đảng bộ xã đã gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ với quy hoạch cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Nhờ đó, 23/23 cán bộ xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 100% số cán bộ xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 14/14 bí thư chi bộ, trưởng bản có trình độ văn hóa 12/12, góp phần cụ thể hóa nghị quyết đại hội các cấp vào thực tế cuộc sống.

Tính đến hết năm 2023, toàn huyện 6.765/11.500 lao động được đào tạo nghề. Trong đó, đào tạo nghề theo hình thức xã hội hóa là 6.015 lao động; đào tạo nghề theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội (diện có ngân sách) là 750 lao động. Với các ngành nghề đào tạo chủ yếu là kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt...

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chiềng Pha tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với cán bộ công chức cấp huyện, trong ba năm (2021-2023) có 42 cán bộ, công chức được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; 68 cán bộ, công chức đào tạo trình độ lý luận chính trị; 107 trường hợp đào tạo quản lý nhà nước.

Riêng công chức cấp xã, 16 cán bộ được đào tạo trình độ chuyên môn; 69 trường hợp đi học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; 63 người đào tạo trình độ quản lý nhà nước. Như vậy, đến nay, cấp huyện có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; cấp xã có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và 24% đạt trình độ lý luận chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trên địa bàn huyện có 58 HTX, với tổng số 1.009 thành viên. Trong số 270 cán bộ quản lý các HTX có 55 người có trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp; 52 người có trình độ cao đẳng, đại học. Hỗ trợ các HTX phát triển, huyện thường xuyên định hướng việc tiếp cận thị trường và các thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế của huyện; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi theo nhu cầu thị trường. Đồng thời, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm. Hỗ trợ chuẩn hóa các sản phẩm OCOP; tiếp tục hỗ trợ các HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định.

Lãnh đạo xã Co Mạ trao đổi với nông dân trong xã về mô hình trồng cây dong riềng.

Ông Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp; quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của đào tạo nghề; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp, huyện tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đúng chuyên ngành, chuyên môn đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận - chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát triển nguồn nhân lực của huyện.

Bài, ảnh: Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới