Đảng bộ xã Pắc Ngà lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cầu treo về bản Lừm Thượng B, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên được xây dựng kiên cố.

Đảng bộ xã có 298 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Lò Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Pắc Ngà, cho biết: Đảng ủy đã phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo nông thôn mới xã bám sát cơ sở, lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM.

Bản Nà Sài có 101 hộ, gần 500 nhân khẩu, là một trong những bản đi đầu trong xây dựng NTM. Chi bộ, Ban quản lý bản vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, người dân đồng thuận đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, nhiều tuyến đường nội bản được bê tông hóa.

Anh Lường Văn Thiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Sài, cho biết: Từ năm 2016, nhân dân trong bản đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, với tổng trị giá trên 450 triệu đồng xây dựng 5 tuyến đường nội bản, liên bản, tổng chiều dài hơn 3 km; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa bản. Ngoài ra, nhân dân tích cực trồng các loại cây ăn quả, hoa màu, như xoài, nhãn, đỗ xanh, lạc... Chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản tăng thu nhập. Đến nay, bản đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Còn tại Chi bộ bản Lừm Thượng B, có 39 đảng viên. Hằng tháng, Chi bộ luôn cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy xã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức làm đường giao thông nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Anh Vì Văn An, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Lừm Thượng B, chia sẻ: Hiện nay, nhân dân tập trung thâm canh 45 ha lúa mùa, 72 ha sắn, 3,5 ha rau màu, trồng 25 ha cỏ voi; duy trì, phát triển 1.128 con gia súc và 4.380 con gia cầm; khoanh nuôi bảo vệ 364 ha rừng, độ che phủ rừng của bản đạt 45%. Đến nay, 10 tuyến đường nội bản được nâng cấp, sửa chữa; bản đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Từ 2016 đến nay, xã Pắc Ngà có có 6 tuyến đường nội bản, liên bản được đổ bê tông, tổng chiều dài hơn 20 km; đầu tư nâng cấp sửa chữa, kiên cố hóa 12 công trình mương thủy lợi, với chiều dài hơn 11 km, đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho gần 300 ha lúa 2 vụ, 24 ha rau màu các loại. Vận động nhân dân trồng trên 340 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi gần 9.500 con gia súc. 100% số bản của xã có nhà văn hóa, 97% hộ được dùng điện lưới quốc gia, 99% số hộ được xem truyền hình; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm 4,5%/năm; xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ông Lò Văn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Pắc Ngà, cho biết thêm: Định kỳ tại các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức hội, đoàn thể, các cuộc họp xã, bản, tiến hành rà soát các tiêu chí, đánh giá mức độ hoàn thành để tiếp tục triển khai thực hiện. Khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Pắc Ngà tiếp tục chỉ đạo tranh thủ các chương trình, dự án, lồng ghép các nguồn vốn thu hút tối đa các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện các giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới