Chuyển biến trong phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Mai Sơn

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Mai Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Hội Cựu chiến binh - Huyện đoàn Mai Sơn. 

Đảng bộ huyện Mai Sơn hiện có 72 tổ chức cơ sở đảng, trong đó, 28 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở trực thuộc với hơn 9.420 đảng viên. Đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ căn cứ chỉ tiêu kế hoạch của huyện, tình hình thực tế của cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên. Chú trọng đảm bảo về chất lượng, nhất là chất lượng chính trị của quần chúng; đảm bảo giới thiệu được người thật sự tiêu biểu, khẳng định về năng lực, uy tín, phẩm chất, đạo đức lối sống qua rèn luyện thử thách từ thực tiễn phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Định kỳ hằng tháng, Thường trực Huyện ủy giao ban với Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, biểu dương những đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tìm giải pháp hiệu quả và gắn trách nhiệm với đồng chí bí thư đảng ủy xã, thị trấn.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Mai Sơn kết nạp được 212 đảng viên mới, đạt 106% kế hoạch, trong đó, kết nạp 5 đảng viên ở chi bộ khó khăn, ít đảng viên; mở 4 lớp đảng viên mới cho 305 đảng viên; 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 279 quần chúng ưu tú. Các đảng viên mới kết nạp nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức, tinh thần, trách nhiệm trên các lĩnh vực được phân công và gắn bó mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Các chi bộ đều phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Chiềng Nơi là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn. Xác định công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xã đã thành lập 5 tổ công tác của Đảng ủy xã theo dõi, phụ trách các chi bộ trực thuộc, tập trung tạo nguồn, động viên, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu và tạo điều kiện bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Hằng năm, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu đến từng chi bộ bản.

Đồng chí Mùa A Sồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi, cho biết: Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ bản rà soát các quần chúng ưu tú, xác định nguồn phát triển đảng viên trước hết là hội viên hội phụ nữ, đoàn thanh niên, quân nhân xuất ngũ đủ tiêu chuẩn, thực sự gương mẫu, tiêu biểu được phát hiện qua các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất. Đối với các bản khó khăn về nhân sự, đảng viên, Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách bản là những người am hiểu tình hình ở cơ sở và công tác xây dựng Đảng để phối hợp vận động, bồi dưỡng quần chúng tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên. Với các bản phức tạp về an ninh trật tự, chỉ đạo Công an xã nắm tình hình, thực hiện các bước chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự...

Đồng chí Giàng An Ly, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Huổi Lặp, xã Chiềng Nơi, chia sẻ: Đảng ủy xã phân công 2 đồng chí đảng viên là cán bộ xã lên sinh hoạt, củng cố hoạt động của chi bộ và xây dựng, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tại chỗ. Chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, tham gia các tổ chức đoàn thể bản, tạo nguồn phát triển Đảng. Năm 2023, chi bộ có 2 quần chúng ưu tú được công nhận là đối tượng Đảng.

Còn tại Đảng bộ xã Nà Ớt, giải quyết vấn đề khó khăn trong việc tạo nguồn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng và kết nạp Đảng, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu các chi bộ, ngoài nguồn là đoàn viên, chú trọng phát triển đảng viên là hội viên nông dân, phụ nữ. Đồng chí Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Để phát triển đảng viên trẻ, Đảng bộ xã đã giao các chi bộ phân công các đảng viên phụ trách từng hộ để tìm nhân tố, sau đó bồi dưỡng, tạo nguồn. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào, tạo điều kiện cho hội viên, đoàn viên cống hiến, rèn luyện, trưởng thành. Nhờ cách làm đó, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 18 đảng viên, nâng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên hơn 220 đảng viên.

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Mai Sơn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo môi trường tốt cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới