Chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, Đảng bộ xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy chi bộ bản Khoáng Biên họp triển khai công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Lò Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Dong, cho biết: Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã gặp khó khăn do thiếu nguồn. Nguyên nhân là do đa số lao động trẻ đi làm xa, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

Triển khai công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành phân loại, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho chi bộ; phân công đảng viên chính thức và các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ. Định kỳ hàng tháng sinh hoạt đánh giá ưu, khuyết điểm quần chúng, thực hiện tốt nội dung bình xét quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú. Phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, nắm chắc công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phát triển đảng viên.

Chi bộ bản Khoáng Biên có 26 đảng viên sinh hoạt. Năm 2021-2022, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên. Đồng chí Lò Văn Thủy, Bí thư chi bộ, trưởng bản, cho biết: Quá trình thực hiện, chúng tôi lựa chọn đúng đối tượng để bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng. Quan trọng nhất là giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn viên, hội viên phụ trách, tạo môi trường để quần chúng ưu tú có cơ hội thử thách, rèn luyện, giúp quần chúng ưu tú xác định đúng đắn động cơ, quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Song song với đó, thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong chi bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Anh Lò Quốc Anh, Bí thư Đoàn xã, chia sẻ: Đoàn xã thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, khẳng định mình trong từng công việc. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những ĐVTN có phẩm chất đạo đức và ý chí phấn đấu để giới thiệu cho Đảng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ xã Chiềng Dong có sự chuyển biến tích cực. Trong 2 năm qua, Đảng bộ xã kết nạp 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 199 đảng viên. Các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hiện nay, Đảng bộ xã Chiềng Dong chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới