Bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày 24/4, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đợt I). Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Giọng nữ
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo Đề án số 03-ĐA/TU.

Trong thời gian 15 ngày, 49 học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nội dung mới về lý luận chính trị; những nội dung mới về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tư duy, tầm nhìn trong lãnh đạo, quản lý và kinh nghiệm quốc tế; quản trị và phát triển địa phương...

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Hồng Long nhấn mạnh: Mục tiêu của lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và từng bước đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia lớp học đầy đủ, tập trung nghiên cứu để vận dụng vào thực tiễn trong giải quyết, xử lý các  tình huống, vấn đề phát sinh tại địa phương, đơn vị.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới