Tập huấn lập bảng kê thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội

Ngày 30/5, Cục Thống kê Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập bảng kê thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, năm 2024, dành cho giám sát viên cấp huyện, người lập bảng kê và đại diện thống kê cấp xã tham gia cuộc điều tra trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Giọng nữ
Tập huấn lập bảng kê thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Tham gia tập huấn, các học viên được quán triệt nội dung: Phương án điều tra, kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La, những điểm cần rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện các cuộc điều tra các năm trước. Hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, phương pháp phỏng vấn, nội dung quy trình lập bảng kê, cách sử dụng thiết bị điện tử phục vụ công tác lập bảng kê. Thực hành phỏng vấn và điền thông tin vào phiếu điện tử, xử lý các lỗi thường gặp. Giải quyết các tình huống phát sinh thực tế tại địa phương.

Công tác lập bảng kê hộ là công việc quan trọng trong điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, là cơ sở để chọn hộ và tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra. Qua đó, giúp học viên nắm bắt được thông tin ban đầu về các hộ dân cư của những địa bàn điều tra và giúp cho cuộc điều tra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót hộ. Công tác này cũng giúp học viên nhận biết rõ ràng phạm vi địa bàn điều tra và số hộ phải phỏng vấn trong thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số. 

Thùy Mai
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới