Sông Mã nỗ lực bảo vệ môi trường

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sông Mã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư về vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Người dân xã Nậm Mằn thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, thông tin: Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý và thực thi Luật Bảo vệ môi trường; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, gắn với các sự kiện, như “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày nước thế giới” và “Ngày khí tượng thế giới”, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới, Ngày đất ngập nước thế giới. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, khu dân cư; thu gom vỏ, chai nhựa thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn các xã; triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn, vận động nhân dân không vứt rác xuống sông, suối, gây ô nhiễm nguồn nước.

Cùng với đó, huyện đã thiết lập, cập nhật số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường. Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý chất thải nhựa; xây dựng đề án bảo vệ môi trường dòng sông Mã; ra quân hưởng ứng các ngày lễ về môi trường. Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước với các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi hộ gia đình, hộ kinh doanh quy mô nhỏ trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Các đơn vị, cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Năm 2022, huyện đã trồng 185 cây trắc bách diệp, 75 cây dừa cảnh; 100 cây cúc ngũ sắc với sự tham gia của 340 đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Nạo vét, khơi thông hơn 158 km cống rãnh trên địa bàn các xã thị trấn với 53.726 người tham gia; tuyên truyền cho 15.000 hộ gia đình về hạn chế tối đa sử dụng túi nilon... với 22.081 người tham gia; trồng 8.442 cây phân tán; huy động 10.395 hộ tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư.

Thị trấn Sông Mã có mật độ dân cư đông, trên 1.700 người/km2, với lượng chất thải rắn sinh hoạt 120 tấn/năm, nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thị trấn khoảng gần 900m3/ngày đêm. Ông Nguyễn Văn Tam, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Mã, cho biết: Trong công tác bảo vệ môi trường, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo, triển khai các giải pháp hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị - Chi nhánh huyện Sông Mã thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Tuyên truyền, vận động nhân dân không xả trực tiếp chất thải sinh hoạt, chăn nuôi xuống sông, suối. Đến nay, 100% chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn được thu gom, xử lý tại chỗ.

Công tác thu gom rác thải, phân loại và xử lý tại chỗ; chất thải ở khu dân cư nông thôn được các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả; tỷ lệ chất thải rắn ở vùng nông thôn được thu gom đạt 77,5%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom đạt 100%; tỷ lệ nước thải nông thôn được thu gom đạt 58,3%; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,3%; 100% dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị. Công tác phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường được chú trọng.

Thông tin về giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới, ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, cho biết thêm: Huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân không xả thải trực tiếp chất thải sinh hoạt, chăn nuôi xuống dòng sông, suối; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; rà soát quy hoạch điểm thu gom, xử lý rác trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch điểm thu gom xử lý rác không phù hợp; vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới