Họp tư vấn liên ngành về Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ

Sáng ngày 11/2, đồng Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chủ trì cuộc họp tư vấn liên ngành về Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

                                 

Họp tư vấn liên ngành về Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ.

           

Trên địa bàn tỉnh hiện có 54 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 600,1 MW. Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La được ban hành kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, một số quy định tại quy chế phối hợp hiện không còn phù hợp với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và đã có hiệu lực thi hành. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư và vận hành các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND tỉnh giao Sở Công Thương tham mưu trình UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý các thủy điện nhỏ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn.

           

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

           

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương đã thông qua báo cáo dự thảo Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, sau khi đã tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương. Các đại biểu đã thảo luận và tham gia đề nghị tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về thủy điện nhỏ, gồm: Quản lý quy hoạch; quản lý đầu tư; quản lý chất lượng công trình; quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn; quản lý an toàn đập, hồ chứa; quản lý an toàn, vệ sinh lao động; quản lý phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

           

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành quy chế. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới